ارتباط والدین با کودکان

ارتباط والدین با کودکان

توجه، علاقه و ميزان ارتباطي كه مراقب به كودك نشان مي‌دهد بر رشد و پرورش كودك تأثير مي گذارد. توجه به رفاه و آسايش كودكان در هر روز از زندگي‌شان و انجام كارهاي مختلف به سود كودكان در موقعيت‌هاي متفاوت راه‌هايي براي نشان دادن توجه و ارتباط مراقب هستند.

علاقه و محبت مي‌تواند از طريق فيزيكي، بصري و تماس با كودكان نمايان شود كه البته نحوه‌ي بروز علاقه و محبت در هر فرهنگ متفاوت است. همان‌گونه كه (Engle, Lhotska, and Armstrong 1997 بيان داشته‌اند.

بغل كردن و در آغوش گرفتن راه مناسبي براي نشان دادن علاقه به نوزاد است، ولي هنگامي كه كودك بزرگ‌تر مي‌شود، داستان‌ها، مسابقه و بازي با ساير اعضاي خانواده نيز بسيار كمك كننده است. گرمي رفتار و علاقه از طرف تربيت كننده  در هر رده‌ي سني بسيار اهميت دارد.

منبع : EARLY CHILDHOOD AND RESOURCE PACK .Young Child Survival, Growth & Development- FIRST EDITION August 2004


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :178
بازدید دیروز :292
این هفته :1168
این ماه :6704