مشکلات رفتاری خردسالان کم شنوا

مشکلات رفتاری خردسالان کم شنوا

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - یکی از مهم ترین مشکلاتی که کودکان کم شنوا با آن مواجه هستند،مشکلات رفتاری است؛ که الزاماً دلیل بروز آن، کم شنوایی نیست. عوامل مختلفی به مسئله سلامت روان این گروه و پدیدآیی اختلالات روانی در آنها مرتبط است.

هم عوامل زیستی و هم شرایط نامطلوب زندگی ممکن است به مشکلات روانی بینجامند. اختلالات روانی نتیجه آسیب پذیری فردی، خطرات محیطی و میزان پایین تاب آوری است. یکی از مواردی که امکان اختلالاترفتاری را افزایش می دهد، آسیب حسی است (کراویل 2001 ، هیندلی 1997).

کم شنوایی در دوران پیش زبانی امکان بروز اختلالات رفتاری را عموما ، افزایش می دهد. درک چرایی اینکه کم شنوایی افراد را در معرض اختلالات بیشتر قرار می دهد هنوز کاملا مشخص نیست . برای مقابله با این مشکلات پژوهشگران تحقیقات متعددی انجام دادند و تقریباً به نتایج مشابهی دست یافتند.

هدف از مقاله حاضر مروری بر مداخلات انجام شده در زمینه کاهش مشکلات رفتاری کودکان کم شنواست.

روش های بررسی: به منظور انجام این بررسی سیستماتیک، منابع علمی بین سال های 2000تا 2016 از پایگاه های اطلاعاتی Pubmed, SID, Springer link, Elsevier با واژگان کلیدی های مداخلات زود هنگام، کم شنوایی، آسیب شنوایی، مشکلات رفتاری و واژه های مرتبط مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج و یافته های بدست آمده مرتب و طبقه بندی شدند. مقالات با کیفیت پایین ازدور خارج شدند و مقالات باقیمانده مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها: بررسی مقالات پیرامون اختلالات رفتاری کودکان کم شنوا پیچیده است زیرا 1. حجم نمونه غالبا اندک و جامعه بسیار نامتجانس است 2. نمونه های مورد مطالعه، بسیار متفاوتند 3. ابزارهای اندازه گیری متفاوت اند 4. دیدگاه ها پیرامون اختلال رفتاری بسیار متفاوت است.

نتیجه گیری: موانعی بر سر دستیابی به خدمات سلامت روان وجود دارد که مهمترین آنها نقص اطلاعات در مورد ناشنوایی است .

فقدان مداخله زودهنگام برای حمایت از مشکلات ارتباطی کودکان کم شنوا با خانواده هایشان به ویژه در مورد کودکانی که در خانواده های شنوا متولد می شوند، مشکلات زیادی ایجاد کرده و موجب تاخیر رشد زبان در آنها می شود. زبان نقشی اساسی در سنجش، درمان و مدیریت مشکلات و چالش های روانشناختی کودکان با آسیب شنوایی ایفا می کند. این تاخیرات موجب افزایش خطر مشکلات روانشناختی، اجتماعی هیجانی و آموزشی می شود. با آموزش برخی مهارت ها از قبیل مهارت های اجتماعی، سازگاری و ایجاد ارتباط صحیح با دیگران می توان مشکلات رفتاری این افراد را به مقدار قابل توجهی کاهش داد. لازم است در برنامه های مداخله زودهنگام مراکز بر این مساله تاکید شود و برنامه های ویژه ای از ابتدای کودکی برای کودکان کم شنوا و خانواده درنظر گرفته شود.

واژگان کلیدی: کودک کم شنوا، اختلالات رفتاری، مداخله زودهنگام، مداخلات رفتاری.


نویسندگان مقاله :

1- دکتر گیتا مولّلی (کارشناس ارشد شنوایی شناسی دکتری روان شناسی و اموزش کودکان استثنایی، دانشیار مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران و موسس مرکزفرانک، ویژه کودک کم شنوا و خانواده)

2- الناز براری(دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی و اموزش کودکان استثنایی، مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران و مرکزفرانک، ویژه کودک کم شنوا و خانواده، تهران، ایران)


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :85
بازدید دیروز :236
این هفته :591
این ماه :6265