آسیب شناسی ترک تحصیل دانش آموزان

با شروع هر سال تحصیلی و آماری که از دانش‌آموزان تازه وارد به سیستم آموزشی کشور منتشر میشود، کمتر کسی به این فکر میکند که چه تعداد از این دانش‌آموزان به مقاطع بالاتر راه خواهند یافت و چه تعداد به دلایل مختلف، در نیمه‌های راه مدرسه و درس و مشق را رها کرده و به بازار کار وارد شده یا خانه‌نشین می شوند.

طبق برنامه پنج ساله تا سال 1393 باید بی سوادی در گروه سنی زیر 50 سال در مناطق مختلف کشور ریشه کن شود اما هر ساله شاهد افزایش شمار زیاد کودکانی هستیم که از تحصیل بازمی‌مانند. جدیدترین یافته‌های پژوهشی از وضعیت دانش‌آموزان در مدارس نیز حاکی است که سالانه 25 درصد دانش‌آموزان یعنی یک چهارم آنها ترک تحصیل می کنند.
  منظور از ترک تحصیل یعنی دانش آموزانی که زودتر از موعد مقرر مدرسه را ترک می کنند و به عبارتی قبل از اتمام یک دوره قادر به ادامه تحصیل نمی باشند و به ناچار مدرسه را ترک می کنند . ترک تحصیل معمولاً به دنبال تکرار پایه و ناتوانی و عدم کارایی مدرسه می باشد . همچنین منجر به افزایش بی سوادی در جامعه می گردد .
ترک تحصیل یکی از مشکلات عمده دانش آموزان دختر و خانواده های آنها و سیستم آموزش و پرورش است و فرآیند نه چندان روشنی را رقم می زند و آن را به یک مشکل روانی – اجتماعی تبدیل کرده است .
لذا در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی علل ترک تحصیل و راهکارهای رفع آن پرداخته شود.

کلید واژه ها : ترک تحصیل - مدرسه

نویسندگان مقاله : آسیب شناسی ترک تحصیل دانش آموزان

فاطمه شیخ الملوکی،ریحانه اسد
دانلود مقاله

File name: آسیب شناسی ترک تحصیل دانش آموزان

3567 1542
کلمه عبور » www.madadkar.org