خیانت همسر

خیانت شامل برقراری ارتباط جنسی یك فرد متاهل با جنس مخالف،خارج از چهارچوب خانواده(غیر از همسر)است.

خیانت زناشویی موضوعی است كه زوج درمانگران به صورت منظم در كارهای بالینیشان با آن مواجهه می شوند و می تواند تجربه ای گیج کننده و دردناک برای همه ی کسانی باشد که با آن درگیرند،افزون بر این،خیانت یکی از دلالیل عمده ی طلاق و از هم پاشیدن ازدواج است.

در ایالات متحده، بیشتر افرادی كه در حال ازدواج هستند، انتظار دارند كه تك همسری باشند و میزان مخالفت با روابط جنسی فرازناشویی بالاست، با این وجود،حدود 34 درصد از مردان و 19 درصد زنان در گروههای بزرگسال، درگیرشدن در روابط جنسی فرازناشویی را در مرحله ای از زندگیشان گزارش میكنند.

صاحبنظران بسیاری مطرح كرده اند كه دلبستگی ناایمن میتواند برای تبیین خیانت بكار رود و افراد دارای دلبستگی ایمن تمایلی كمتر به رابطه ی خیانت زناشویی دارند زیرا آنها در روابط زناشوییشان احساس راحتی و اطمینان دارند كه این احساس به عنوان مانعی برای شروع روابط جنسی فرازناشویی عمل خواهد کرد.

بررسی پیشینه پژوهش در زمینه عوامل مرتبط با خیانت زناشویی نشان می دهد که به طور کلی این عوامل در سه حیطه تفاوت های فردی(مانند ویژگی های شخصیتی و نگرش ها)،ماهیت رابطه (مانند سطح تعهد و رضایت از رابطه)و شرایط محیطی(مانند فرصت خیانت یا جذابیت شخص سوم)گنجانده می شود.

در حیطه تفاوت های فردی،نگرش ها و باورهای افراد درباره ی عشق،میل جنسی،ازدواج و خیانت از مهم ترین عوامل موثر در وقوع روابط فرازناشویی می باشد.برای مثال احتمال درگیر شدن در روابط فرازناشویی در افرادی که باورهای راسخ درباره ارتباط بین عشق-میل جنسی-ازدواج دارند،بسیار کمتر گزارش شده است.

کلید واژه ها : خیانت  - طلاق - جامعه سالم

نویسندگان مقاله : خیانت همسر

سعیده پارسامهر
دانلود مقاله

File name: خیانت همسر

2713 769
کلمه عبور » www.madadkar.org