انواع مهارت های اجتماعی (1)

انواع مهارت های اجتماعی (1)

بارب بیدكس و ساكاچوان (2002) مهارت های اجتماعی را به شرح زیر دسته بندی كرده اند: 1.    مهارت های گوش دادن: توانایی نشستن و گوش دادن به افرادی كه پیرامون ما هستند

2.    مهارت های اجتماعی: این مهارت ها شامل مؤلفه هایی چون احترام، مذاكره، كمك خواستند، تشكر كردن و ... می باشد.

3.    مهارت های مقابله با خشم: در این مهارت فرد باید بداند كه خشمگین شدن خوب است اما    خشونت آمیز صحبت كردن یا كار كردن درست نیست. همچنین این مهارت به درك نحوه برخورد و تعامل با فردی كه خشمگین است را نیز در بر می گیرد.

4.    مهارت های برخورد با احساسات: این مهارت مهم است كه فرد بداند چگونه احساسات خود را بیان نماید كه دیگران آنرا درك كنند یا احساسات خود را متناسب با موقعیت ابراز نمایند. برای مثال در موقع بداند كه قهقهه زدن مناسب است یا نیست همچنین فرد باید یاد بگیرد كه چگونه احساسات دیگران را تشخیص بدهد تا بتواند عكس العمل نشان دهد.

5.    مهارت های تفكر قبل از عمل: برخی از افراد بصورت تكانشی صحبت یا عمل می كنند. بنابراین نیاز دارد یاد بگیرند درباره آنچه كه م یخواهند حرف بزنند یا عمل كنند، توقف نموده سپس فكر كرده و بعد تصمیم بگیرند كه درباره ان اقدام كنند.

6.    مهارت پذیرفتن پیامدها: افراد باید یاد بگیرند زمانی كه مرتكب اشتباهی در گفتار یا كردار می شوند پیامد های آنرا بپذیرند. عابدین

7.    مهارت های برخورد با فشار همسالان: بسیاری از بچه ها دوست دارند، آنچه را كه دیگران از آنها تقاضا می كنند به انجام برسانند، حتی زمانی كه می دانند آن خواسته اشتباه است. آنها فكر می كنند كه با انجام این كار دیگران را وادار به دوست داشتن خودشان می كنند. این ضروری است كه بچه یاد بگیرند كه با گفتن پاسخ نه به شیوه ای مؤدبانه تسلیم فشار همسالان نشوند.

8.    مهارت های رشد خودپنداره: بزرگسالان و والدین باید با تمركز بر امور مثبت، در رشد خودپنداره به كودكان و نوجوانان كمك كنند. والدین باید به كشف استعداد ها و توانایی های فرزندان خود نظیر توانایی در یادگیری  موسیقی ها ورزش ها، هنر و غیره یاری رسانده و مشوق آنها باشند. برخی از كودكان اغلب بر كاستی های وناتوانی های خویش تمركز می كنند و از شناخت توانایی ها و نقاط قوت خویش عاجزند و نیازمند راهنمایی هستند.

9.    مهارت های حل مسأله: بچه ها باید نحوه برخورد با مسائل و مشكلات را یاد بگیرند. بنابراینباید انها را در تشخیص مشكل، جمع آوری اطلاعات لازم برای بررسی مشكل و... آنها را یاری كرد.


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :179
بازدید دیروز :292
این هفته :1169
این ماه :6705