آشنایی با محتوا و نویسندگان کتاب توانمندسازی در مددکاری اجتماعی

آشنایی با محتوا و نویسندگان کتاب توانمندسازی در مددکاری اجتماعی

با گذشت بیش از نیم قرن از عمر حرفه ی مددکاری اجتماعی در ایران و افزایش دامنه و گستره ی فعالیت ها و مداخلات مددکاری اجتماعی، هنوز حوزه های بکر فراوانی وجود دارد که در ابعاد نظری، پژوهشی و عملی نادیده گرفته شده اند.

فقر و عدالت اجتماعی، حقوق و سیاست های اجتماعی، رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، عدالت قضایی و  توانمندسازی در هر کدام از این حوزه ها محورهایی هستند که در دوره های اموزش تحصیلی، مطالعات، پژوهش ها و ادبیات مددکاری اجتماعی هنوز جا پایی پیدا نکرده اند. در بسیاری از حوزه های ذکر شده دانشجویان مددکاری اجتماعی حتی با مبانی و مفاهیم اولیه آشنا نیستند. عدم دسترسی به به این اطلاعات و علوم، توانمندی حرفه ی مددکاری اجتماعی در مقابله با با چالش های موجود و پیش رو در آسیب ها و مسایل اجتماعی را به چالش می کشد. نکته قابل توجه این است که حوزه های مذکور حوزه های اصلی کارورزی دانشجویان مددکاری اجتماعی هستند. اما در این حوزه ها هیچ گونه کتاب یا متن قابل اعتنایی به زبان فارسی اعم از تالیف یا ترجمه به زبان فارسی در دسترس نیست.  

کتاب توانمندسازی در مددکاری اجتماعی در 12 فصل تدوین شده است و هر فصل یکی از جمعیت ها و آسیب های اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهد. فرایند توانمندسازی و پیوند آن با کار عملی، الزامات و ارزش های مددکاری اجتماعی در فصل نخست مورد بررسی قرار گرفتند در ادامه و در فصل 2 مسائل و مشکلات پیش روی زنان به عنوان نیمی از جمعیت تجزیه و تحلیل شده است. روش کار مددکاران اجتماعی در مراکز سلامت جامعه ای با همکاری مددجویان با استفاده از الگوی خودیاری در فصل 3 توضیح داده می شود. در فصل 4 تاریخچه جنش های مدرن و تاثیر برنامه های توانمندسازی بر افراد کم توان مورد بحث قرار گرفته است. در فصل 5 سیستم بهداشت روانی و نقش آن در توانمندسازی بررسی شده است. نویسندگان فصل 6 چالش های پیش روی بی خانمان ها و خانواده هایشان را تشریح می کنند. در فصل 7 تحلیل جالبی از بافت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی موضوعات قدرت براساس تجربه ی جوانان جوامع مختلف ارایه می شود. فصل 8 ویژگی های اساسی کار توانمندسازی محور با خانواده ها را توضیح می دهد و نمونه هایی از کار عملی را را عرضه می کند. فصل 9 امکان ایجاد الگوهای مدیریتی مردم محور را به بحث می گذارد. در فصل 10 روش شناسی تحقیق توانمندساز محور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فصل 11 اصول و رویکردهای توانمندسازی را برای اجرای روش های ارزشیابی بررسی خواهد کرد و در فصل 12 اصول توانمندسازی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. در این کتاب تلاش شده تا تعریف و برداشت از توانمندسازی اصلاح شود و برای رسیدن به این مهم روش ها و چالش های موجود در توانمندسازی را با جوامع و گروه های مختلف ارایه شده است.

درباره مترجمان:

دكتر طلعت اله یاری دانشیار مددكاری اجتماعی-دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی است و تا كنون دو كتاب نظریه های نوین مددكاری اجتماعی و پژوهش و ارزیابی در مددكاری اجتماعی توسط ایشان و گروه همكاران ترجمه و از طریق انتشارات دانژه به چاپ رسیده است.

افشین جاوید نسب دانشجوی دكتری رشته مددكاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و مسئول مشاوره و مددكاری اجتماعی شركت خودرورسازی سایپا است. ترجمه كتاب سرپرستی مددكاری اجتماعی به همراه دكتر سید احمد حسینی و چاپ آن توسط انتشارات سمت از آثار ایشان است.

درباره ی نویسندگان

دكتر لورین گوتیرز استادیار مددکاری اجتماعی و روان شناسی دانشگاه میشیگان در آن آربور است. او در این دانشگاه کار جامعه ای بین فرهنگی و ... تدریس می کند. تحقیق، کار عملی و تدریس وی بر محور کار  بین فرهنگی، زنان، رنگین پوستان و توانمندسازی است.
روث، جی پارسونز  با تحصیلات کارشناس ارشد و دکتری، استاد مددکاری اجتماعی دانشکده مددکاری اجتماعی دانشگاه دنور است. او بیش از بیست سال با مددجویان مختلف از جمله خانواده ها، کودکان، بزرگسالان دارای بیماری های حاد و مزمن و سالمندان کار کرده است. موضوعات مورد علاقه وی در تدریس و تحقیق بر توانمندسازی و پژوهش پیرامون جمعیت های ستمدیده متمرکز است.

دكتر انید اوپال کاکس استاد مددکاری اجتماعی و مدیر موسسه پیری شناسی دانشگاه دنور است. او یکی از نویسندگان کتاب کار عملی مبتنی بر توانمندسازی با سالمندان همراه با دکتر روث پارسونز است و در ارتباط با مسایل مراقبت از سالمندان، مراقبت کنندگان، مددکاری سالمندان و مسایل سالمندان اقلیت های قومی کار، تدریس و تحقیق کرده است. همچنین به تدریس و پژوهش درباره ی سیاست رفاه اجتماعی، تاریخچه ی رفاه اجتماعی و مداخلات عملی غیرمستقیم با تاکید خاص بر رویکردهای توانمندساز محور علاقمند است.


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :58
بازدید دیروز :349
این هفته :1397
این ماه :6933