برگزاری کارگاه تکنیک های مصاحبه در مددکاری اجتماعی

مصاحبه،علم و هنر برقراری رابطه ایی کلامی بین مددکار اجتماعی و مراجع (خدمت گیرنده) است و یکی ازابزار کارهای اصلی مددکاران اجتماعی در فرایند کار بامراجعان می باشد.

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران : بهزیستی شمیرانات در راستای برنامه های آموزشی خود اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی متعددی جهت ارتقای سطح دانش و مهارتهای مددکاران اجتماعی خود در عمل نموده است. برهمین اساس کارگاه سه روزه فنون و تکنیک های مصاحبه در مددکاری اجتماعی ازمورخ 20 دی ماه 1395 به مدت سه روز در سالن اجتماعات بهزیستی شمیرانات برگزار گردید.

محتوای ارایه شده دراین کارگاه شامل: مصاحبه درمددکاری اجتماعی، مراحل ،اهداف و مهارت ها، مصاحبه و اصول مددکاری اجتماعی، مصاحبه و ارتباط، تسهیل کننده ها و موانع ارتباط، مهارتهای ارتباطی (گوش دادن، همدلی و...)، ارتباط و قرارداد مددکاری اجتماعی، ارتباط با مراجع و چالشها در مددکاری اجتماعی، مهارت ها و تکنیک های مصاحبه، ساختارمصاحبه درمددکاری اجتماعی، رویکردمبتنی برتوانمندیها(Strengths Based Perspective )،رویکرد اکت((Accept , chose , take action می باشد.

دکتر سید محمد حسین جوادی عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخشی تهران مدرس این کارگاه بود.