برگزاری كارگاه آموزشي توانمند سازی مددكاران اجتماعی در سمنان

برگزاری كارگاه آموزشي توانمند سازی مددكاران اجتماعی در سمنان

سازمان بهزیستی استان سمنان برنامه ای راهبردی برای ارتقای سطح دانش و مهارت مددكاران اجتماعی خود دارد.

ازاین رو به صورت مستمر كارگاه های آموزشی كاربردی را برای مددكاران اجتماعی شاغل در مراكز دولتی و غیردولتی تحت نظارت برگزار می نماید.

كارگاه توانمندسازی مددكاران اجتماعی ،در دو مرحله در ٩ و١٠ آذر و ١٤ و ١٥ این ماه برای٨٠ نفراز مددكاران اجتماعی شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی معاونت اجتماعی بهزیستی در مركز علمی كاربردی بهزیستی مهدی شهر برگزار گردید.

سرفصل های اموزشی این  كارگاه؛ توانمند سازی در مددكاری و ابعاد آن، ابعاد و شاخص های توانمند سازی، حمایت یابی در توانمند سازی مددكاران اجتماعی،اصول اساسی در بازدید منزل،تکنیک های مرتبط با بازدید منزل بود.

دكتر سید محمد حسین جوادی عضو هیئت مدیره انجمن مددكاران اجتماعی ایران مدرس این كارگاه بودند.

كارگاه بااستفاده از تكنیك های تسهیل گری و بازی نقش برگزار گردید.

سخنران افتتاحیه علی رضا ایزد پور مدیركل بهزیستی استان سمنان بودند كه برنامه ها و سیاست های خود را در حوزه آموزش مددكاران اجتماعی اعلام نمودند و خانم سرمه معاون اجتماعی بهزیستی استان عهده دار سخنرانی اختتامیه بودند.

برگزاری كارگاه آموزشي توانمند سازی مددكاران اجتماعی در سمنان

برگزاری كارگاه آموزشي توانمند سازی مددكاران اجتماعی در سمنان

برگزاری كارگاه آموزشي توانمند سازی مددكاران اجتماعی در سمنان

برگزاری كارگاه آموزشي توانمند سازی مددكاران اجتماعی در سمنان

برگزاری كارگاه آموزشي توانمند سازی مددكاران اجتماعی در سمنان

برگزاری كارگاه آموزشي توانمند سازی مددكاران اجتماعی در سمنان

برگزاری كارگاه آموزشي توانمند سازی مددكاران اجتماعی در سمنان

برگزاری كارگاه آموزشي توانمند سازی مددكاران اجتماعی در سمنان

برگزاری كارگاه آموزشي توانمند سازی مددكاران اجتماعی در سمنان


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :80
بازدید دیروز :329
این هفته :1171
این ماه :4300