برگزاری كارگاه آموزشی مهارتهای ارتباط با مراجعان

برگزاری كارگاه آموزشی مهارتهای ارتباط با مراجعان

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران - کارگاه  آموزشی مهارتهای ارتباط با مراجعان اول و دوم آبان ماه 1395 در شهر قزوین برگزار شد.

دراین كارگاه آموزشی 35 نفر ازمددكاران اجتماعی مراكز دولتی و غیر دولتی دفتر توانمندسازی زنان و خانواده سازمان بهزیستی استان قزوین شركت داشتند.

رحمانی معاون اجتماعی بهزیستی استان قزوین سخنران افتتاحیه این كارگاه دو روزه بود.

این كارگاه آموزشی با مشاركت مجتمع خدمات بهزیستی نگار با مدیریت خانم حقیقی  و امور زنان و خانواده معاونت اجتماعی بهزیستی قزوین برگزار گردید.

محتوای ارایه شده در این كارگاه شامل تعریف ارتباط و اهمیت آن، اجزاء ارتباط و عوامل تسهیل کننده و بازدارنده ارتباط،سبک های ارتباطی، انواع مهارتهای ارتباطی برای مددكاران اجتماعی، آشنایی با تکنیک های  ارتباط بدون خشونت (زبان زندگی) و جلسه گروهی خانواده،ارتباط با مراجع و قرارداد مددكاری اجتماعی و ارتباط با مراجع و چالش های اخلاقی، می باشند.

دكتر سید محمد حسین جوادی استادیار گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران عهده دار تدریس این کارگاه بودند.

كارگاه "   مهارتهای ارتباط با مراجعان " با استفاده از تكنیك های تسهیل گری و بازی نقش برگزار شد.

برگزاری كارگاه آموزشی مهارتهای ارتباط با مراجعان

برگزاری كارگاه آموزشی مهارتهای ارتباط با مراجعان


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :58
بازدید دیروز :349
این هفته :1397
این ماه :6933