برگزاری کارگاه آموزشی TOT توانمند سازی در بیرجند

توانمندسازی به عبارت ساده، داشتن صدا و شنیده شدن، داشتن قدرت، خود تصمیم‌گیری، داشتن کنترل و یا به ‌دست‌آوردن کنترل بیشتر، آزاد بودن، استقلال، توانایی مبارزه برای حقوق خود، به رسمیت شناخته‌شدن و برخورداری از احترام برابر با سایر شهروندان و انسان‌ها است(WHO,2011)

 سازمان بهزیستی کشور توانمندسازی را، فرایندی  هدفمند وچند بعدی که به افراد، خانواده ها و گروه ها و اجتماع در شناخت و دستیابی به منابع و فرصت ها کمک می کند تا با تغییر مطللوب شرایط، انتخابهای خود را معمول داشته و فعالانه بر محیط زندگی کنترل نسبی داشته باشند می داند.

این سازمان با توجه به اهداف و ماموریت های خود در حوزه توانمندسازی، سالهاست که با آموزش  کلینیک های مددکاران اجتماعی در توان افزایی جامعه هدف تلاش می کند. براین اساس معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی اقدام به برگزاری كارگاه آموزشی " تعلیم دهندگان دربرنامه جامع  توانمند سازی TOT " در مورخ 20 و 21 بهمن ماه ١٣٩٥ در سالن اجتماعات اوژانس اجتماعی بهزیستی بیرجند نمود.

دراین كارگاه آموزشی 40 نفر از مددكاران اجتماعی دفتر امور زنان و خانواده بهزیستی استان خراسان جنوبی و کلینیک های مددکاری اجتماعی استان شركت داشتند.

محتوای ارایه شده در این كارگاه شامل مفاهیم توانمند سازی، ابعادتوانمندسازی ، سطوح و مراحل توانمندسازی ،پارادایم های توانمندسازی، الزامات، شاخص ها ونتایج توانمند سازی، ذینفع های توانمند سازی، تئوری ها و مدل های توانمند سازی ،اصول مشاوره توانمندسازی،تشکیل گروه دربرنامه توانمندسازی ،تعیین خط پایه جهت برنامه های توانمندسازی،پایش وازرش یابی، مدیریت مورد دربرنامه های حمایتی وحمایت یابی دربرنامه های رفاه اجتماعی می باشد.

عرب نژاد مدیرکل  بهزیستی استان ، وموهبتی معاون اجتماعی  استان حاضرین وسخنرانان افتتاحیه و اختتامیه این کارگاه آموزشی بودند .

احراری رئیس اداره آموزش بهزیستی استان درافتتاحیه این کارگاه برنامه های آموزشی رامحور توسعه منابع انسانی دانست .

مجری کارگاه خانم باقی مدیرکلینیک مددکاری اجتماعی افق بود و دكتر سید محمد حسین جوادی استادیار گروه مددکاری اجتماعی داتشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران عهده دار تدریس این کارگاه بودند .

کارگاه با استفاده ازتکنیک های تسهیل گری وبازی نقش برگزارشد.

مسئولیت اجرای  این کارگاه را خانم جهان شاهی کارشناس مسئول امور زنان وخانواده بهزیستی استان هرمزگان به همراهی خانم هادی زاده مسئول یکی ازکلینیک های مددکاری اجتماعی استان  برعهده داشت.

كارگاه "مدل های نوین توانمندسازی جامعه هدف" با استفاده ازتكنیك های تسهیل گری وبازی نقش برگزار شد.