نشان سلامت اجتماعی برسینه یك مددكار اجتماعی پیشكسوت

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددكاری اجتماعی،مراسم نكوداشت دكتر سید احمدحسینی در مورخ ٣٠ آذر ١٣٩٤  با حضور جمعی از مددكاران اجتماعی،دانشگاهیان،مسئولان سازمانها و نهادها،دانشجویان و خانواده ایشان در محل بهزیستی استان تهران برگزار شد.

انجمن مددكاران اجتماعی ایران عهده دار برگزاری این برنامه بود.

در این مراسم علاوه بر رونمایی از تمبر یادبود ایشان ،اولین نشان سلامت اجتماعی توسط رئیس سازمان بهزیستی كشور به ایشان ارایه شد.

كتاب خاطرات دكترحسینی از جمله اقدامات دیگری بود كه در مراسم نكوداشت رونمایی شد.

سومین نكوداشت انجمن در اسفند١٣٩٤ برای دكتر حبیب آقابخشی از اساتید دیگر مددكاری اجتماعی برگزار خواهد شد.

نشان سلامت اجتماعی برسینه یك مددكار اجتماعی پیشكسوت

نشان سلامت اجتماعی برسینه یك مددكار اجتماعی پیشكسوت

نشان سلامت اجتماعی برسینه یك مددكار اجتماعی پیشكسوت

نشان سلامت اجتماعی برسینه یك مددكار اجتماعی پیشكسوت