رونمایی از اولین دكترای مددكاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی!

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران - دو دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران و علامه طباطبائی دانشگاه هایی هستند كه به عنوان دانشگاه های مادر در تربیت مددكاران اجتماعی تا مقطع دكتری در كشور ایران فعالمیت می كنند.

البته دانشگاه هایی دیگری نظیر دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شاهد، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات علمی كاربردی نیز تا مقطع كارشناسی در تربیت مددكاران اجتماعی فعالیت دارند و دانشگاه یزد نیز در چند سال اخیر اقدام به جذب دانشجو در مقطع تحصیلات تكمیلی ( كارشناسی ارشد )نموده است.

دیروز  5 دی ماه ١٣٩٥ روزی ویژه برای گروه مددكاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی بود، زیرا كه اولین دانشجوی دكترای مددكاری اجتماعی از رساله دكتری خود دفاع نمود.

اعظم پیله وری اولین فارغ التحصیل دكترای مددكاری اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران می باشد.

موضوع رساله دكترای ایشان در زمینه ماندگاری در ترك اعتیاد بود كه با تئوری زمینه ای بر روی خدمت گیرندگان و خانواده های ایشان در كنگره شصت پژوهش كرده بود.

اقای دكترمحمد زاهدی اصل استاد راهنما و آقایان  دكتر معید فر و ذكایی اساتید مشاور رساله دكتری بودند.

دكتر احمد به پژوه و دكترجار للهی نیز مسئولیت داوری این پایان نامه را برعهده داشتند.

دكتراعظم پیله وری به عنوان اولین دكترای تخصصی مددكاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی با درجه عالی موفق به دفاع از رساله دكترای خود شد.

پرتال تخصصی مددكاری اجتماعی ایران برای ایشان واساتید گرانقدرشان آرزوی موفقیت دارد.