نشست ابعاد اجتماعی سالمندی برگزار شد

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددكاری اجتماعی نشست ابعاد اجتماعی سالمندی درآستانه روزجهانی سالمند(٩ مهر ) درمورخ ٥ مهر١٣٩٤ با حضور جمعی از دانشگاهیان،مددكاران اجتماعی و مسئولان  اجرایی در محل سالن اجتماعات بهزیستی تهران برگزار گردید.

انجمن مددكاران اجتماعی ایران با مشاركت سازمان بهزیستی استان تهران برگزار كنندگان این نشست بودند.

در میزگرد تخصصی این نشست آقایان دكترنحوی نژاد معاون توان بخشی بهزیستی كشور،دكترفرید براتی رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمندان،دكتر دلبری متخصص سالمندی و مدیركل بهزیستی تهران،دكترشهبازی دكترای تخصصی سالمندی و مشاور معاون توان بخشی بهزیستی كشور و دكترگرجی از تامین اجتماعی حضور داشتند.

دكترانور صمدی راد دكترای تخصصی مددكاری اجتماعی مسئولیت این میزگرد راعهده دار بودند. سیدحسن موسوی چلك رئیس انجمن مددكاران اجتماعی ایران سخنران آغازین نشست بودند.

این نشست علمی از سری نشست های انجمن مددكاران ایران تحت عنوان گفتگو های اجتماعی می باشد كه كمیته سالمندی انجمن مددكاری بامسئولیت خانم دكتر بهاری مسئولیت برگزاری آن را بر عهده داشت.در انتهای این نشست ازتعدادی ازفعالین این حوزه تقدیر بعمل آمد.گزارش مشروح نشست را در روزهای آتی در پرتال تخصصی مددكاری مشاهده نمایید.

نشست ابعاد اجتماعی سالمندی برگزار شد

نشست ابعاد اجتماعی سالمندی برگزار شد