انتشار کتاب مروری بر زندگی و اندیشه بزرگان مددکاری اجتماعی

انتشار کتاب مروری بر زندگی و اندیشه بزرگان مددکاری اجتماعی

 قریب به 60 سال از عمر حرفه مددکاری اجتماعی در ایران می گذرد اما همواره یکی از دغدغه های بی پاسخ دانشجویان و دوستداران این حرفه وجود یک مجموعه منظم درباره اندیشمندان و نظریه پردازان مددکاری اجتماعی به مانند رشته هایی همچون جامعه شناسی و روانشناسی و مشاوره و دیگر حرفه های یاورانه بوده است.

شناخت زندگانی و اقدامات موثری که بزرگان و نخبگان یک رشته، شغل یا حرفه انجام داده اند، می تواند ضمن نشان دادن هویتی تاریخی به افرادی که به تازگی وارد آن حوزه می شوند، روند تشکیل و تداوم یک جریان تکاملی تاریخی را به خوبی نشان دهد.
بنابراین جای خالی مجموعه ای شامل نام بزرگان حرفه مددکاری اجتماعی و اقدامات فراوانی که انجام داده اند و نیز فقدان مجموعه ای که حداقل مهمترین تولیدات نظری این حرفه را نشان دهد انگیزه ای شد تا کتاب مروری بر زندگی و اندیشه بزرگان مددکاری اجتماعی فراهم گردد.

در بررسی نوع اندیشه و جهت گیری های هر اندیشمندی اصولاً بستر تاریخی که وی در آن زیسته و شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی که لاجرم بر نوع نگاه و طریقه اندیشیدن وی اثرگذارده اند می بایست توجه ویژه نمود.

به این سبب گردآورندگان این مجموعه، سعی کردند تا شبکه، خاستگاه  و پایگاه اجتماعی افراد مورد نظر را تا حد ممکن مطالعه نموده و براساس آن هر یک از آنها را معرفی نمایند.

قطعا این اثر به سبب محدودیت هایی که در دسترسی به منابع، ارتباط با افراد مطلع و نیز گروه بندی آنها وجود داشت کاستی هایی دارد اما اراده بر آن بود که بخش های زیر برای هر یک از سوژه ها تکمیل گردد: اندیشه، زندگی، زمینه فکری، زمینه اجتماعی و چکیده مطالب هر بخش.

در گزینش اسامی این مجموعه، این حساسیت وجود داشت که ترجیحاً افرادی به عنوان بزرگان مددکاری اجتماعی معرفی شوند که اولا در زمینه عملی یا نظری صاحب اقدامات یا آثاری اثرگذار بر فکر و عمل مددکاران بعد از خود بوده باشند و یا در تدوین، تأسیس یا تصویب قوانین و نهادهای مهم ملی یا بین المللی نقش تعیین کننده ای داشته اند. ثانیاً، سبک و نحوه زندگانی آنها الگوی مناسبی برای مددکاران اجتماعی فعلی فراهم آورد. همچنین، به استثنای خانم فرمانفرمائیان که حلقه اتصال مددکاران اجتماعی بزرگ دنیا با دنیای مددکاری اجتماعی ایران است، سایر نقش آفرینان والامقام و قابل احترام مددکاری اجتماعی ایران زمین منظور مطالعه نویسندگان این مجموعه نبوده اند. وگرنه نویسندگان این کتاب قدر زحمات فراوان این بزرگان را به خوبی می دانند و همه آنها را ارج می نهند.

امید است خوانندگان کتاب با نظرات و بازخوردهای عالمانه خود، کاستی های این مجموعه را شناسایی و مرتفع گردانند و قوت قلبی برای تولید و چاپ جلد دوم این اثر باشیم. اطلاعات کتاب: انتشارات شلاک/ گردآورندگان : عباسعلی یزدانی –  امیر مغنی باشی


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :178
بازدید دیروز :292
این هفته :1168
این ماه :6704