پوستر “روز جهانی مددکاری اجتماعی ” در سال 2017

پوستر “روز جهانی مددکاری اجتماعی” 2017 ، توسط فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران و به نقل از فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی - فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی ضمن رو نمایی از پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی ( ۲۱ مارس ۲۰۱۷ ) از کلیه تشکلها و سازمانهای صنفی مددکاری اجتماعی در سرتاسر جهان خواست تا پوستر را به زبان بومی کشور خودشان ترجمه و برای بارگزاری به وب سایت فدراسیون ارسال نمایند.

همچنین خواسته شده است تا پوستر و لوگوی روز جهانی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۷ به نحوه مطلوبی در پایگاههای مجازی منتشر و در رویت همگان قرار بگیرد