تفاهم نامه همکاری مشترک بین انجمن مددکاران اجتماعی ایران و شرکت  عمران و بهسازی شهری ایران

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران در تاریخ 1392/1/30 نشست مشترک مابین اعضای هیات مدیره انجمن مددکاری اجتماعی ایران و مدیران ارشد شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران  برگزار گردید.

در این نشست بحث و تبادل نظر در خصوص ضرورت توجه به سکونت گاههای غیررسمی و ساماندهی مشترک این مناطق با رویکرد مددکاری اجتماعی انجام و برنامه های آتی دوجانبه در قالب کمیته های تخصصی طراحی شد.

در ادامه تفاهم نامه همکاری بین دکتر سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و مهندس روستا عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی به امضاء رسید.