كارگاه برنامه ریزی عملیاتی ویژه مددكاران اجتماعی در هرمزگان برگزار شد

كارگاه برنامه ریزی عملیاتی ویژه مددكاران اجتماعی در هرمزگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددكاری اجتماعی كارگاه آموزشی برنامه ریزی عملیاتی برای جامعه هدف ویژه مددكاران اجتماعی امور توانمندسازی خانواده و زنان بهزیستی استان هرمزگان در مورخ ٢٥ و ٢٦ بهمن ماه ١٣٩٤ در مركز علمی كاربردی بهزیستی بندرعباس برگزار شد.

این كارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح دانش و مهارت مددكاران اجتماعی شاغل در مراكز دولتی و غیر دولتی برای ٤٠ نفر از مددكاران برگزارگردید،

شفیعی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان هرمزگان سخنرانی افتتاحیه این كارگاه را برعهده داشتند.

دكتر سید محمد حسین جوادی دكترای تخصصی مددكاری اجتماعی و عضو هیات مدیره انجمن مددكاران اجتماعی ایران عهده دار تدریس این كارگاه بودند.

كارگاه برنامه ریزی عملیاتی برای جامعه هدف به صورت كاربردی و با استفاده از تكنیك های تسهیل گری و بازی نقش اجرا شد.

مجری این کارگاه آموزشی کلینیک مددکاری اجتماعی تابش هرمزگان به مدیریت ندا هاشمی پور بود.

محتوای ارایه شده دراین كارگاه شامل؛

تعاریف برنامه ریزی

اهمیت و ضرورت برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی، فرایند و مدل های آن و برنامه ریزی در مددکاری اجتماعی بود.

كارگاه برنامه ریزی عملیاتی ویژه مددكاران اجتماعی در هرمزگان برگزار شد

كارگاه برنامه ریزی عملیاتی ویژه مددكاران اجتماعی در هرمزگان برگزار شد

كارگاه برنامه ریزی عملیاتی ویژه مددكاران اجتماعی در هرمزگان برگزار شد

كارگاه برنامه ریزی عملیاتی ویژه مددكاران اجتماعی در هرمزگان برگزار شد

كارگاه برنامه ریزی عملیاتی ویژه مددكاران اجتماعی در هرمزگان برگزار شد

كارگاه برنامه ریزی عملیاتی ویژه مددكاران اجتماعی در هرمزگان برگزار شد

كارگاه برنامه ریزی عملیاتی ویژه مددكاران اجتماعی در هرمزگان برگزار شد


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :60
بازدید دیروز :236
این هفته :566
این ماه :6240