تبریک به جناب آقای دکتر سید محمد حسین جوادی

خبری خوش برای مددکاران اجتماعی وزارت بهداشت - یک مددکار اجتماعی به سمت مشاور و رئیس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت منصوب شد.

به گزارش پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران : دکتر ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت و درمان، طی حکمی ، دکتر سید محمد حسین جوادی ، را به سمت مشاور و رئیس اداره مددکاری اجتماعی معاونت اجتماعی وزارت بهداشت منصوب نمودند.

دکتر سید محمد حسین جوادی دارای دکترای تخصصی مددکاری اجتماعی ، عضو هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران و عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی هستند.