نشستی برای روز جهانی خانواده

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران - نشست تخصصی تحولات خانواده؛ در بهزیستی استان تهران به مناسبت روز جهانی خانواده برگزار گردید.

این نشست با حضور صد نفر از مددكاران اجتماعی شاغل در بخش دولتی و غیردولتی بهزیستی استان تهران برگزار شد.

دكتر دلبری مدیركل بهزیستی استان سخنران افتتاحیه بود.

خانم دكترشكربیگی از معاونت امور خانواده ریاست جمهوری و دكترسید محمد حسین جوادی عضو هیات مدیره انجمن مددكاران ایران ،سخنرانان علمی این نشست علمی تخصصی بودند.

دراین نشست تعدادی از فعالین گروه های همیار زنان سرپرست خانوار مورد تقدیر قرار گرفتند.

دكتر غفاری عهده دار سخنرانی اختتامیه بود و سیاست معاونت را استمرار نشست های علمی و تخصصی در حوزه وظایف سازمان دانست.