اولین کارگاه تربیت مربی پیشگیری از تصادفات رانندگی ویژه مددکاران اجتماعی

دوره مقدماتی تربیت مربی مداخلات روانی اجتماعی جهت پیشگیری از تصادفات رانندگی باهمکاری گروه مددکاری دانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخشی،انجمن مددکاران اجتماعی ایران و دانشگاه لایپزیک آلمان از امروزآغاز بکار کرد.

 این دوره درمورخ 7و 6 اردیبهشت در دانشگاه علوم بهزیستی تهران برگزار می شود.

دکترحسین فکر آزاد مدیرگروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران ایران سخنران افتتاحیه این گارگاه بودند.

دکتر پریچهر شریفی دکترای روانشناسی ترافیک از دانشگاه لایپزیک مدرس این کارگاه می باشد. دراین کارگاه موضوعاتی در رابطه با مداخلات روانی اجتماعی در پیشگیری ازتصادفات،مفاهیم روانشناسی ترافیک،فرهنگ سازی رفتار ترافیکی،پیشگیری ازتصادفات رانندگی و اولویت آن،مدل های متفاوت برخورد با رانندگان متخلف،بازآموزی و توان بخشی رانندگان متخلف و نهادینه کردن دیدگاه بین رشته ای در موضوع پیشگیری ازتصادفات مطرح خواهد شد.

شایان ذکر است پیش از این در آستانه نوروز 1393 کمپینی توسط انجمن مددکاران ایران در زمینه پیشگیری ازتصادفات رانندگی برگزار شد.

افتاحیه اولین کارگاه تربیت مربی پیشگیری از تصادفات رانندگی ویژه مددکاران اجتماعی

افتاحیه اولین کارگاه تربیت مربی پیشگیری از تصادفات رانندگی ویژه مددکاران اجتماعی

اختتامیه اولین کارگاه تربیت مربی پیشگیری از تصادفات رانندگی ویژه مددکاران اجتماعی

اختتامیه اولین کارگاه تربیت مربی پیشگیری از تصادفات رانندگی ویژه مددکاران اجتماعی