نشست تخصصی کمک به حل مشکلات کشور

به گزارش پرتال خصصی مددکاری اجتماعی ایران - نشست تخصصی کمک به حل مشکلات کشور در موضوع نقد و بررسی بخش اجتماعی برنامه ششم توسعه با رویکرد مددکاری اجتماعی در تاریخ 2 خرداد 1396 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می گردد.

سخنرانان این نشست :

1- دکتر محمد رضا واعظ مهدوی ( استاد دانشگاه شاهد / معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

2- دکتر احمدمیدری (استادیار دامشگاه علامه طباطبائی / معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی)

3- دکتر سید حسن موسوی چلک ( ریاست انجمن مددکاران اجتماعی / مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور)

4- دکتر محمد زاهدی اصل (استاد دانشگاه علامه طباطبایی / رئیس هیات مدیره انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران)

5- دکتر حمیده عادلیان راهی (استادیار دانشگاه علامه طباطبائی / مدیر نشست)

محمورهای اصلی و تخصصی نشست :

مددکاری اجتماعی و توسعه

مددکاری اجتماعی و سلامت

مددکاری اجتماعی و پیشگیری از آسیب

مددکاری اجتماعی و رفاه