مستند سازی در مددكاری اجتماعی

مستند سازی در مددكاری اجتماعی

هفته ملی كودك امسال مقارن بود با برگزاری كارگاهی آموزشی برای ٤٠ نفراز مددكاران اجتماعی مراكز مداخله در بحران بهزیستی سراسركشور.

مددكاران اجتماعی شاغل در اوژانس اجتماعی ازجمله دوستداران و حامیان اصلی كودكان  به شمار می آیند، زیراكه تلاش آنها برای پیشگیری ومداخله دركودك آزاری ها بسیار چشمگیراست.

مركز اوژانس اجتماعی سازمان بهزیستی كشور درتاریخ٢١ و٢٠ مهر ماه ١٣٩٤ برای ارتقای سطح دانش ومهارت مددكاران اجتماعی شاغل در مراكز مداخله در بحران سراسر كشور اقدام به برگزاری كارگاهی آموزشی با عنوان مستند سازی و ثبت گزارش در مددكاری اجتماعی در تهران  نمود.

دكترحسین اسد بیگی رئیس مركز فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی كشور در سخنرانی آغازین این كارگاه از جایگاه ویژه مددكاران اجتماعی در ارایه خدمات به آسیب دیدگان اجتماعی سخن گفت و اهمیت ویژه ای برای مستند سازی خدمات ارایه شده در اوژانس اجتماعی توسط مددكاران قایل شد.

مدرس این كارگاه دكترسید محمد حسین جوادی دكترای تخصصی مددكاری اجتماعی بودند و كارگاه با استفاده از روش ها و تكنیك های تسهیل گری  اجرا شد.

محتوای ارایه شده در كارگاه شامل؛ كلیات وتعریف مفاهیم در مستندسازی، ضرورت و كاربردهای مستندسازی،موانع و مشكلات مستندسازی،روشهای مستندسازی، الزامات مستندسازی،مدل ها(الگوهای) مستندسازی، مستندسازی مداخلات مددكاری اجتماعی در اورژانس اجتماعی، ثبت درس آموخته ها(نقاط قوت،ضعف،پیشنهادات) و مستندسازی ایده های جدید بود.

این كارگاه آموزشی با مشاركت مركز مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزارگردید.

خانم فاطمه سلطانی معاون مركز فوریت های اجتماعی سخنرانی اختتامیه این كارگاه را عهده دار بودند.

مستند سازی در مددكاری اجتماعی

مستند سازی در مددكاری اجتماعی


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :85
بازدید دیروز :236
این هفته :591
این ماه :6265