گامی برای توسعه خدمات مددکاری اجتماعی درحوزه توان بخشی

نشست مشترک اعضای هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران و معاون توان بخشی سازمان بهزیستی کشور و مدیران این حوزه به منظور توسعه خدمات مددکاری اجتماعی در حوزه توان بخشی بهزیستی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ، این نشست در مورخ 21 شهریور 1394 در محل معاونت توان بخشی سازمان بهزیستی کشور برگزار گردید.

دکتر نحوی نژاد معاون امور توان بخشی سازمان بهزیستی کشور که شناخت نسبتا جامعی از ظرفیت مددکاران  اجتماعی در توانمند سازی معلولان وپیوند آنها به جامعه دارد. هدف این نشست را توسعه حمایت های اجتماعی برای معلولان از ازطریق ظرفیت سازی بیشتر برای بهره گیری از خدمات مددکاری اجتماعی نوین دانست.

سید حسن موسوی چلک با تشریح تاریخچه فعالیت انجمن مددکاران ایران وظرفیت های موجود آن درسطح کشور، مطرح شدن امور توان بخشی در تدوین قانون برنامه ششم توسعه راضروری دانست وگفت بازتعرف خدمات مددکاری اجتماعی در حوزه توان بخشی گامی موثر در حمایت از معلولان است.

اهم موارد مورد گفتگو در این نشست: طراحی مدل مددکاری اجتماعی در حوزه توان بخشی، استفاده از رویکردهای مددکاری گروهی وجامعه ای در کار توان بخشی، برگزاری همایش های علمی وکارگاه های آموزشی مشترک در حوزه مددکاری توان بخشی، بهره گیری بیشتر ازظرفیت کلینیک های مددکاری اجتماعی در امر توان بخشی معلولان، استفاده از مددکاری اجتماعی در حوزه توان بخشی مبتنی برخانواده،CBR و ICF ، تولید محتوای آموزشی متناسب با فیلد های توان بخشی برای مددکاران، برگزاری تورهای علمی مددکاران به مراکز توان بخشی  وغیره می  باشد.

تنظیم تفاهم نامه مشترک باتوجه به موارد مورد گفتگوبزودی انجام خواهد شد.

دکتر کیوان دواتگران، مهندس رامین رضایی، آقای رحمانی وخانم دکتر حبیبی از مدیران ومشاورین حوزه توان بخشی بودند که در این نشست شرکت داشتند و دکتر سیدمحمد حسین جوادی، غلام علی قربانی، مهدی سروی، خانم صفاری فر وخانم رمضان لو بعنوان اعضای انجمن مددکاران دراین نشست مشارکت داشتند.

گامی برای توسعه خدمات مددکاری اجتماعی درحوزه توان بخشی