چین میزبان بیست و چهارمین  کنفرانس مددکاری اجتماعی

بیست و چهارمین کنفرانس مشترک مددکاری اجتماعی منطقه آسیا و اقیانوس آرام در چین برگزار می گردد.

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی و به نقل از فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی ، بیست و چهارمین  کنفرانس مشترک مددکاری اجتماعی منطقه آسیا و اقیانوس آرام ،با عنوان چالشها و مسئولیتها -” مددکاری اجتماعی نوآورانه و توسعه پایدار” از ۲۵ الی ۲۹ اکتبر، سال ۲۰۱۷ در شنژن، چین برگزار می شود.