ضرورت توجه به مددکاری اجتماعی

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه امور اجتماعی در کشور در حاشیه قرار دارد، گفت: به دلیل وجود آسیبها، معضلات و مشکلات مختلف در کشور بنابراین توجه به مددکاری اجتماعی ضروری است.

سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: علیرغم داشتن سابقه طولانی رشته مددکاری اجتماعی در ایران هنوز به خوبی شناخته نشده است که البته این موضوع دلایل متعددی دارد که باید ریشه یابی و رفع شود. رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه این انجمن از دو سال قبل به عضویت فدراسیون جهانی مددکاران اجتمای در آمد و گزارشهاو برنامه های انجمن ایران و بطور کلی مددکاری اجتماعی ایران به کشور های عضو ارسال می شود که اقداما ت انجمن ایران مورد تقدیر فدراسیون هم قرار گرفته و برای روز جهانی در سال ۲۰۱۴ نیز دعوت شدیم. موسوی گفت: راه اندازی ۲۳ دفتر استانی،کارگروه های تخضصصی ۱۶ گانه، عضویت در فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی ایران، عضو گیری ، برگزاری چندین همایش ملی با موضوعات سلامت و سیاستگذاری اجتماعی، آسیب های اجتماعی، پیشگیری اجتماعیٍ نشاط اجتماعی، هم اندیشی های تخصصی با منظور تقویت گفتگوی اجتماعی، هم اندیشی با مسئولین ارشد دستگاه های مرتبط، انعقاد تفاهم نامه ها، چاپ کتاب گنجینه که درس آموخته های مددکاران اجتماعی ایران است و … از جمله اقدامات انجمن مددکاری اجتماعی است. وی به راه اندازی کمپین پیشگیری اجتماعی از تصادفات برای نوروز ۹۳ اشاره کرد و گفت: حضور در جلسات سیاستگذاری دستگاه ها ومراجع ذیربط، پیگیری برای مالکیت معنوی ایده های اجتماعی و برنامه ریزی برای برگزاری نخستین جشنواره ایده های برتر اجتماعی از دیگر اقداماتی است که انجام شده است. رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه جایگاه امور اجتماعی در ایران هیچ وقت به خوبی شناخته نشده و همیشه در حاشیه بوده است، افزود: مهمترین دلیل این موضوع ، نداشتن دغدغه در حوزه اجتماعی در مسئولین در تمام ادوار بوده که البته ممکن است در بر خی از مقاطع بهتر بوده اما نهادینه نشده است. وی اظهار داشت: از پرسشگری و مطالبه گری در حوزه اجتماعی همیشه می هراسیم در حالی که این بدترین نوع نگاه به حوزه اجتماعی و حقوق اجتماعی در جامعه است. ضمن این که قبح نگاه امنیتی و انتظامی به این حوزه موجب شده که هیچ گاه نقدی جدی به حوزه اجتماعی نشود. مدیران اجتماعی نیز از غیر از حوزه انتخاب می شوند همچنین در رسانه نود اجتماعی نداریم در حالی که در حوزه های مختلف بهداشت جسم،ورزش،اقتصاد، سیاست و … برنامه های متعدد وجود دارد. موسوی گفت:در حوزه اجتماعی خیلی خوب کار نشده و اصرار و پافشاری نیز صورت نگرفته و و رویکرد ما هم عموما رویکردی فعال و آینده نگر نبود که این موضوع نیز به این بر می گردد که همه باید امور اجتماعی و جایگاه و نقش آن را در ایجاد امنیت اجتماعی پایدار، آنگونه که باید درک کنیم.