دستاورد های اولين كنفرانس مددكاری اجتماعی ايران

دستاورد های اولين كنفرانس مددكاری اجتماعی ايران

در چند روز گذشته خبری در پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران در رابطه با برگزاری سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران به نقل از سید سعید حسینی دبیراجرایی این کنفرانس درج شد. برای کسب اطلاعات بیشتر از این کنفرانس خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی به سراغ آقای دکترسیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و دبیر علمی دبیر  کنفرانس رفته و اطلاعاتی دررابطه با کم و کیف سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی و دستاوردهای کنفرانس اول و دوم کسب کرده است.آنچه درپی می آید گزارش مختصری ازاین مصاحبه است.

موسوی چلک : همان طور که می دانید در سالهای 1387و 1390 دو کنفرانس ملی ( اولين و دومين کنفرانس مددکاری اجتماعی ايران ) توسط دانشگاه آزاد اسلامی گناباد  وانجمن مددکاران ایران  برگزار شد که در محافل علمی و اجرایی کشور بازتاب گسترده ای داشت . کنفرانسهای مذکور با همکاری علمی بسياری از محافل دانشگاهی از جمله دانشگاه های علامه طباطبایی ، علوم بهزيستی تهران ، شاهد ، تربيت معلم و دانشگاههای آزاد واحدهای تهران مرکزی ، رودهن ، اراک ، خمينی شهر ، کرمان و شوشتر که دارای رشته مددکاری هستند و همچنين با همکاری انجمن علمی مددکاری اجتماعی ايران و با حضور غالب اساتيد برجسته اين رشته و بسياری از مقامات برجسته کشوری برگزار گرديد .

از سوی ديگر تقريباً تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه مددکاری اجتماعی از جمله قوه قضائيه ، سازمان زندانها و اقدامات تأمينی ، سازمان بهزيستی کشور ، نيروی انتظامی کشور ، شهرداری تهران ، بنياد شهيد و امور ايثارگران ، کميته امداد امام خمينی ( ره ) ، صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران ( پخش تيزر از شبکه یک سيما بصورت رايگان ) ، شرکت ملی نفت و جمعيت هلال احمر در کنفرانس های مذکور مشارکت داشته اند. مهمترين دستاوردهای کنفرانس های مذکور را  می توان بشرح زیر برشمرد: خلاصه دستاورد هاي اولين كنفرانس مددكاري اجتماعي ايران

«مددكاري اجتماعي، سلامت و رفاه اجتماعي»

1-    آغاز يك تغيير در رويكردهاي مددكاري اجتماعي از مددكاري اجتماعي مشكل محور به نياز محور در تاريخ 50 ساله مددكاري اجتماعي با رويكرد علمي در ايران.

2-    اجماع صاحب نظران مددكاري اجتماعي كشور مبني بر ضرورت توليد دانش در اين حوزه.

3-    همگرايي بيشتر بين سازمان هاي مرتبط با حوزه مددكاري اجتماعي در ايران.

4-    حساس سازي مسئولين در حوزه اجتماعي

5-    ايجاد انگيزه در دانشجويان

6-    برگزاري كارگاه هاي آموزشي

7-    استفاده از دانش وتجارب صاحب نظران و پژ‍وهشگران رشته هاي مختلف براي ارتقاء جايگاه مددكاري اجتماعي.

8-    آسيب شناسي مددكاري اجتماعي در ايران

9-    انتقال تجارب جهاني در حوزه مددكاري اجتماعي

10-    انتقال تجارب موفق داخلي در حوزه مددكاري اجتماعي

و ...... خلاصه دستاورد هاي دومين كنفرانس مددكاري اجتماعي ايران

«مددكاري اجتماعي، سیاستگذاری اجتماعی» 1-    توجه به جايگاه و نقش مددكاري اجتماعي در سياستگذاري اجتماعي.

2-    تحليل وضعيت اجتماعي كشور با حضور خبرگان حوزه اجتماعي

3-    بررسي چشم انداز مددكاري اجتماعي بر اساس مولفه هاي اجتماعي ايران 1404

4-    بررسي جايگاه سازمان هاي مختلف در حوزه سياستگذاري اجتماعي

5-    نیازسنجی پژوهشی

6-    برگزاري كارگاه هاي آموزشي جهت ارتقاء دانش مددكاران اجتماعي

7-    ارزيابي سياست هاي كشور در حوزه اجتماعي از قبيل: زنان، كودكان، آسيب ديدگان اجتماعي،زنان سرپرست خانوار، خانواده هاي معظم شاهد، مراكز درماني، زندانيان، معتادين، معلولين، ...

8-    انتقال تجارب موفق داخلي و جهاني در حوزه هاي مرتبط با  مددكاري اجتماعي

9-    اخذ يافته هاي پژوهشي در كشور در حوزه مددكاري اجتماعي

و ...... خبرنگار پرتال تخصصی ، بفرمایید ضرورت سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران در شهریور 1393 چه می باشد وچرا موضوع آنجایگاه امور اجتماعی و مددکاری اجتماعی در برنامه ششم توسعه کشور انتخاب شد؟ موسوی چلک : بر اساس فرمايشات اخير مقام معظم رهبري و تاكيد ايشان بر لزوم توجه به مباحث اجتماعي و ضرورت اراده و همت مسئولين كشور در كاهش آسيبهاي اجتماعي و برخورد پيشگيرانه با تهديدات اجتماعي فراروي جامعه و نيز توجه ويژه دولت محترم تدبير و اميد به حوزه اجتماعي و تاکید بر نقش زیربنایی آن در توسعه پایدار، با عنایت به آغاز برنامه ششم توسعه کشور در ابتدای سال 1394 و ضرورت تمرکز بر برنامه راهبردی مذکور و ارائه بسته های پیشنهادی مناسب از سوی محافل علمی به برنامه ریزان کشور و همچنین با توجه به  حمایت غالب اساتید برجسته و فرهیختگان حوزه اجتماعی از کنفرانس هایی که توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد با همکاری سازمان های مرتبط برگزار گردید و اظهار علاقه آنها بر تداوم این مهم، به نظر می رسد برگزاری سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران در سال 1393 با رویکرد "تحلیل و تعیین جایگاه امور اجتماعی و مددکاری اجتماعی در برنامه ششم توسعه کشور" ضروری است.

در اين راستا ملاقات حضوري برکزارکنندگان کنفرانس و مسئولين شهرستان (رياست محترم دانشگاه ، فرماندار محترم شهرستان و نماينده محترم شهرستان در مجلس شوراي اسلامي ) با معاونت محترم رفاه وزارت كار ، تعاون و رفاه اجتماعي ، ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور، رياست محترم سازمان زندانها و اقدامات تأميني كشور ، رياست محترم كميته امداد امام خميني (ره) ، قائم مقام محترم صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، معاونت محترم برنامه ريزي شهرداري تهران و ریاست محترم سازمان رفاه شهرداري تهران نتايج مطلوبي را در پي داشته و مسئولين مذكور از برگزاري كنفرانس استقبال نموده اند.   محورهاي كنفرانس به شرح ذيل تنظیم شده اند:

الف: سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه در حوزه اجتماعي

ب: احكام برنامه ششم توسعه در حوزه های:

        ارتقاء سلامت اجتماعي

        افزايش سرمايه اجتماعي   

    كنترل و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي

        توسعه خدمات اجتماعي در مناطق شهري

        ارتقاء سطح رفاه و تامين اجتماعي

        ارتقاء سطح كيفي و كمي آموزش در حوزه هاي رسمي و غير رسمي

        ارتقاء كيفيت خدمات رسانه هاي جمعي

        پيشگيري از مهاجرت هاي بي رويه و تلاش در جهت ايجاد مهاجرت معكوس

        رسيدگي به وضعيت سكونتگاههاي غير رسمي

        مواجهه با فضاي مجازي و كنترل آسيبهاي ناشي از آن

        مواجهه با تهديدات جمعيتي

        افزايش سطح اشتغال ، بويژه در خانواده هاي كم درآمد و آسيب پذير

        گسترش نشاط اجتماعي در آحاد مختلف جامعه

        انضمام پيوستهاي اجتماعي به فعاليتهاي ساير حوزه ها

    توجه به اقشار آسيب پذير از جمله خانواده هاي نيازمند ،سالمندان ،كودكان،زنان، خانواده هاي معظم شاهد و ايثارگر،     خانواده هاي زندانيان ، بازماندگان سوانح و حوادث طبيعي ، مبتلايان به بيماريهاي خاص و اچ. آی. وی.  تنظيم يك بسته پيشنهادي نسبتاً جامع براي برنامه ششم توسعه، گستردگي محورهاي آن را ايجاب   مي نمايد ، از سوي ديگر نيل به اين هدف فقط از طريق مشاركت وسیع محافل علمي و سازمان هاي اجرايي ذيربط ميسر خواهد بود.

لذا برگزاركنندگان همايش برآن شدند كه در قالب یک اقدام پژوهشی کارگروههایی مركب از اساتيد دانشگاه و مديران پژوهشي سازمانهاي مرتبط، تشكيل و مكاتبات با تمامي استانهاي كشور را از طريق كارگروههاي مذكور صورت دهند .اقذام مذکور شامل دو مرحله خواهد بود.

نخست – تحلیل وضعیت موجود : در این راستا بمنظور جمع آوري مشكلات مرتبط با جامعه هدف از طریق کارگروههای تشکیل شده در هر یک از سازمانهای مشارکت کننده، مکاتباتی با مدیران اجرایی آن سازمان صورت گرفته و مشکلات مرتبط با جامعه هدف از تمامی استانهای کشور جمع آوری   می شود. سپس کارگروه پژوهشی مربوطه با دسته بندی مشکلات اقدام به طبقه بندی آنها در سطوح خرد و کلان می نماید.

کارگروههای پیش بینی شده عبارتند از:  1- آسیبهای اجتماعی که خود به چند کمیته تقسیم خواهد شد. 2- زنان 3- معلولین 4- کودکان 5 – اشتغال (با تمرکز بر خانواده های کم درآمد) 6- فضای مجازی 7- سالمندان 8- سکونتگاههای غیر رسمی 9- سلامت، سرمایه و نشاط اجتماعی 10- آموزش 11- رفاه و تاًمین اجتماعی 12- جمعیت 13- آسیب دیدگان حوادث و بلایای طبیعی و نهایتاً کارگروههای 14- تلفیق و 15- سیاستگذاری با ادبیات مناسب و یکسان اقدام به تنظیم و ارائه خروجی های منسجم و هدفمند می نمایند.

دوم – شناسایی راهکارهای مشکلات به منظور نیل به سیاستها و احکام برنامه ششم با در نظر داشتن چشم انداز 1404 : در این مرحله نیز پس از جمع آوری راهکارهای پیشنهادی مدیران استانی در هر یک از سازمانهای مشارکت کننده  نشست هاي علمي متعددی توسط کارگروه پژوهشی آن سازمان تشکیل و بسته هاي پيشنهادي براي هر سازمان ارائه می گردد، سپس با ادغام اين بسته ها ، يك بسته پيشنهادي كلي براي برنامه ششم قابل حصول خواهد بود . ارسال  بسته پيشنهادي نهايي براي صاحب نظران مطرح كشور با تخصص هاي  مختلف (در حوزه هاي جامعه شناسي ،روان شناسي ،اقتصاد،مديريت ،حقوق ، آموزش و پرورش و حوزه هاي عليمه ) و لحاظ نمودن نقدها و توصيه هاي اساتيد مذكور در اصلاح نهايي بسته پيشنهادي نیز تکمیل کنندۀ بحث خواهد بود. بديهي است،

در این راستا با بسیاری از اساتید برجسته و صاحبنظران مطرح کشور در دانشگاههای علامه طباطبایی، علوم بهزیستی و علوم وتحقیقات تهران هماهنگی های لازم صورت گرفته است، ولی اقدام نهایی منوط به میزان برخورداري مجریان از حمايت مسئولین و مقامات كشوري است.
ضمن تشکر ازجناب آقای سیدحسن موسوی چلک دبیر علمی کنفرانس جهت شرکت در این مصاحبه ،پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی آرزوی موفقیت برای برگزار کنندگان این کنفرانس دارد.

محمد جواد حبيب آگهي
بنام خداباسلامدر تلويزيون تبليغ همايش در دانشگاه ازاد گناباد را ديدم.براي ثبت نام جه كار بايد كرد باتشكر
مددکار فردا
محمد جواد حبيب آگهي گفته است :
بنام خداباسلامدر تلويزيون تبليغ همايش در دانشگاه ازاد گناباد را ديدم.براي ثبت نام جه كار بايد كرد باتشكر
با سلامآدرس پایگاه اینترنتی همایش : http://iau-gonabad.cnf.ir/icsw3/fa/


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :81
بازدید دیروز :329
این هفته :1172
این ماه :4301