همایش ملی مددکاری اجتماعی و توسعه پایدار  "ازنظریه تا عمل"

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران - سازمان بهزیستی و دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان متولیان اصلی سیاست گذاری علمی و اجرایی مددکاری اجتماعی در کشور در نظر دارند با همکاری دانشگاه ها، انجمن ها، موسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی و با هدف به روز نمودن دانش  و مهارت مددکاران اجتماعی در حوزه های مختلف، با تاکید بر توانمندسازی گروههای ویژه و ارتقاء کیفی برنامه های آموزشی، با بهره گیری از آخرین دست آوردهای ملی و جهانی، همایش ملی مددکاری اجتماعی را در آبان ماه سال 1397 با عنوان :

مددکاری اجتماعی  و توسعه پایدار " از نظریه تا عمل"

"social work and sustainable development "from theory to practice

برگزار نمایند. هدف از این کنگره، گرد هم آوردن مددکاران اجتماعی به منظور گفتگو و تبادل نظر در خصوص مسائل مربوط به حرفه مددکاری اجتماعی و آشنایی با نتایج پژوهشها در ایران و جهان می باشد. با توجه به واقعیت های اجتماعی و مسائل موجود، سازمان بهزیستی و دانشگاه علامه طباطبایی خود را متعهد می دانند تا در جهت ارتقاء دانش مددکاری اجتماعی و انتقال تجربیات حرفه ای ، اقدامی اثر گذار و پایه ای انجام دهند، چرا که بر این باور است که برگزاری این کنگره می تواند سهم بسزائی در تقویت کمی و کیفی حرفه مددکاری اجتماعی داشته باشد.   در این راستا از همه صاحبنظران، متخصصین، کارشناسان، دانش آموختگان و دانشجویان حوزه مددکاری اجتماعی دعوت می شود نتایج مطالعات و پژوهشهای خود را جهت بهره مندی سایر متخصصین در این کنگره به اشتراک بگذارند.   کنگره بین المللی مددکاری اجتماعی با در نظر گرفتن اهداف حرفه ای، به شیوه های ذیل برگزار می شود:

    شناسایی مداخلات حرفه ای و نقاط قوت مددکاری اجتماعی در شرایط چالش برانگیز جوامع در حال توسعه در سطح ملی و بین المللی.
    ایجاد زمینه گفتگوهای تخصصی و شناسایی دغدغه های مددکاران اجتماعی در شرایط تغییرپذیر اقتصادی-اجتماعی و سیاسی-فرهنگی.
    آموزش متقابل و انتقال تجارب بین تجربیات آموزش گران و اساتید مددکاری اجتماعی، پژوهش گران و مددکاران اجتماعی ایران و جهان به منظور تقویت و رشد مهارتها و دانش حرفه مددکاری اجتماعی.

 

 

Download Now

File name: برنامه همایش ملّی مددکاری اجتماعی و توسعه پایدار ـ از نظریه تا عمل

746 213

 

برای اطلاعات بیشتر می توانید به پایگاه اینترنتی http://swei.atu.ac.ir مراجعه نمایید.