پیشگیری از آسیب های اجتماعی

نشاط جمعی، شکوفایی جامعه

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران و به نقل از ایرنا  :ضرورت توجه به نشاط جمعی، شکوفایی جامعه را به دنبال دارد.

پایگاه اجتماعی و انواع آن

جامعه مرکب است از گروه های متفاوتی که هر یک عهده دار فعالیت های معینی هستند. به رفتار مورد انتظار در داخل گروه یا درون جامعه "نقش" و به ارزش و اعتباری که جامعه یا گروه برای نقش قایل است،"پایگاه اجتماعی" گفته می شود.

امید درمانی

نظریه امید و امید درمانی ارائه دهنده یک متاتئوری در جهت درك چندین شیوه روان درمانی است که شامل شیوه شناختی رفتاری، شیوه حل مسئله، درمان راه حل محور و روایت درمانی است و در واقع شیوه ای شناختی انگیزشی است(اسنایدر و همکاران،2000 به نقل از بهاری 1393)

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :45
بازدید دیروز :338
این هفته :1747
این ماه :5498