پیشگیری از آسیب های اجتماعی

مهم ترین نظریه های مطرح شده در زمینه رشد هویت جنسی

 مهم ترین نظریه های مطرح شده در زمینه رشد هویت جنسی و جامعه پذیری نقش های جنسیتی عبارتند از :

نابرابری اجتماعی ، نابرابری جنسیتی و تاثیر آن در خانواده

 نابرابری اجتماعی، به تفاوت های میان افراد یا جایگاهی كه به صورت اجتماعی تعریف شده و افراد آن را تصاحب كرده اند، اشاره می كند. تثبیت نابرابری ها در جوامع بیش از هر چیز به نظام ارزش های اجتماعی بستگی دارد كه توزیع نابرابر قدرت در جامعه را میسر می سازد. عده ای از محققان معتقدند كه بنیان های اصلی نابرابری، تفاوت های فردی در توانایی های ذاتی، انگیزه و تمایل به سخت كوشی و... است. در برابر این گروه، تحلیل گران دیگر معتقدند كه نابرابری در اصل مبتنی بر تفاوت هایی است كه جامعه در رفتار و برخورد با افراد قایل می شود و علت این فرق گذاری مشخصه هایی همچون طبقهء اقتصادی، نژاد، قومیت، جنسیت و دین است كه به طریق اجتماعی تعریف شده اند.

ساختار خانواده (خانواده هسته ای )

خانواده یکی از نهادهای اجتماعی نخستین است که در اشکال مختلف در هر جامعه ای یافت می شود ، سکونت های انسان ما قبل تاریخ دلیل روشنی بر وجود سکونتگاه های خانوادگی می باشد که از قدیمی ترین نهاد بوده است و شالوده حیات اجتماعی محسوب می گردد و گذشته از وظیفه فرزندآوری و پرورش کودک در نتیجه استمرار نسل ها و بقاء نوع بشر نقش و وظایف متعدد دیگری از قبیل فعالیت اقتصادی ، آموزش و پرورش ، اجتماعی کردن فرد را نیز به عهده دارد.

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :45
بازدید دیروز :338
این هفته :1747
این ماه :5498