پیشگیری از آسیب های اجتماعی

خانواده درمانی شناختی رفتاری

روﻳﻜﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ـ رﻓﺘﺎري ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑـﺎور اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻓـﺮاد ﻳـﻚ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﻢ از یکدیگر تاثیر می پذیرند و هم بر  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ  می گذارند.

ویرجینیا ستیر را به عنوان یک مددکار اجتماعی بهتر بشناسیم

ویرجینیا ستیر یک مددکار اجتماعی موفق است. او در ایران با کتاب بی نظیرش با نام "آدمسازی در روانشناسی خانواده" ترجمه بهروز بیرشک مشهور شد. خیلی از افرادی که در رشته های یاورانه فعالیت دارند اندیشه های ستیر را با کتاب معروفش شناخته و او را پیشگام خانواده درمانی می نامند. اما او افکارو اندیشه های بزرگی دارد، وسعت اندیشه های او به پهنای صلح و انسانیت است، شایدبتوان چنین ادعا کرد که سخنان ویرجینیا ستیر زمان و مكان ندارد!

به مناسبت روز حمایت از خانواده‌های زندانیان

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران و به نقل از طنین یاس - به مناسبت روز حمایت از خانواده‌های زندانیان مطرح شد: قریب به ۶۵ درصد از زندانیان متاهل هستند / همسران زندانیان بار روانی زیادی را متحمل می‌شوند؛ عضو هیت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: متاسفانه گاها مسایل اقتصادی باعث شده تا فرزندان این زندانیان از تحصیل فاصله بگیرند و در کنار آن فشار روانی شدیدی بر همسران این افراد وجود دارد چرا که باید هم نقش پدر و هم نقش مادری خود را حفظ کنند.

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :45
بازدید دیروز :338
این هفته :1747
این ماه :5498