ستاد جهاد توانمندسازی محرومین و توانمندسازی مددكاران اجتماعی

ستاد جهاد توانمندسازی محرومین و توانمندسازی مددكاران اجتماعی

ستاد جهاد توانمندسازی محرومین كشور بعنوان یك نهاد غیر دولتی و خیریه؛ در راستای سیاست های خود مبنی بركاهش فقر و محرومیت در كشور ، خط و مشی ها و برنامه های گسترده ای را در نظر دارد.

این نهاد غیر دولتی با بسیج خیریه های فعال در حوزه كاهش فقر و محرومیت بدنبال ایجاد یك شبكه اجتماعی وسیع برای فقر زدایی و رفع محرومیت در راستای اهداف سند چشم انداز كشور است. بر همین اساس علاوه بر تنظیم تفاهمنامه با خیریه ها اقدام به برگذاری كارگاه های آموزشی متنوع برای مددكاران اجتماعی خیریه ها نموده است.

كارگاه آموزشی توانمندسازی در مددكاری اجتماعی نام كارگاهی است كه با نگاهی نو به مقوله توانمند سازی و ابعاد آن، برای  ٥٠ نفر از مددكاران اجتماعی خیریه های همكار ستاد توانمندسازی محرومین برگزار گردید.

مدرس این كارگاه دكترسید محمد حسین جوادی عضو هیات مدیره انجمن مددكاران اجتماعی ایران بود.

این كارگاه در مورخ ٢٤ مرداد ١٣٩٦ در محل ستاد مركزی جهاد توانمندسازی محرومین برگزار شد.  

امیر حسین رستمی مدیر عامل ستاد توانمندسازی سخنران افتتاحیه و اوسطی معاون خیریه و آموزش سخنران اختتامیه این كارگاه بودند.

 


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :85
بازدید دیروز :339
این هفته :2475
این ماه :4175