اخبار مددکاری اجتماعی ایران

برگزاری کنگره 60 سال مددکاری اجتماعی ایران

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران از برگزاری کنگره 60 سال مددکاری اجتماعی ایران در آذرماه امسال خبرداد.

ستاد جهاد توانمندسازی محرومین و توانمندسازی مددكاران اجتماعی

ستاد جهاد توانمندسازی محرومین كشور بعنوان یك نهاد غیر دولتی و خیریه؛ در راستای سیاست های خود مبنی بركاهش فقر و محرومیت در كشور ، خط و مشی ها و برنامه های گسترده ای را در نظر دارد.

اولین همایش آسیب شناسی طلاق با موضوع طلاق رهایی یا آسیب

اولین همایش علمی تخصصی آسیب شناسی طلاق با موضوع "طلاق رهایی یا آسیب" در تاریخ شنبه 14 مرداد 1396 در شهرستان بهبهان برگزار گردید.