نقش مددکاران اجتماعی در جلب مشارکت کودکان و نوجوانان

نقش مددکاران اجتماعی در جلب مشارکت کودکان و نوجوانان

آموزش های نوین مددکاری اجتماعی به حضور گسترده ی خدمت گیرندگان در فرایند تصمیم گیری تاکید دارد تا افراد در زندگی خود موثر باشند. نیاز برای مشارکت و مداخله ی خدمت گیرندگان و مراقبان در برنامه ریزی ، توسعه ، ارائه و ساماندهی خدمات بهداشتی و اجتماعی از انجا ناشی می شود که نگرانی دائمی درباره ی افزایش استانداردهای ارائه ی خدمات وجود دارد.بنابراین خدمات می توانند بهبود داده شوند و در برخورد با نیازهای پیچیده و گوناگون موثرتر خواهند بود.

مشارکت کودکان و جوانان در سیاست ها و اقدامات مددکاری اجتماعی پدیده ی نوینی می باشد. درک و شناخت شایستگی های کودکان برای مشارکت در فرآیند تصمیم گیری سبب افزایش شناخت حقوق و خواسته های این گروه گردیده است. تاثیر حضور کودکان و جوانان بعنوان مشتری منجر به تغییراتی در ذات و کیفیت خدمات و به تبع آن پیدایش موسسات حمایت از حقوق کودکان و جنبش های مراقبتی در مورد آنها شده است. در این مقاله برانیم تا پس از بیان مختصری بر مفاهیم مشارکت و خدمت گیرندگان، نقش و مهارت های مددکاران اجتماعی در این عرصه را مورد بررسی قرار دهیم.

مشارکت و درگیری خدمت گیرندگان به چالشی کلیدی در آموزش ها ، تحقیقات، اقدامات و سیاست های مددکاری اجتماعی تبدیل شده است. در دو دهه ی اخیر توجه به این موضوع در حرفه ی مددکاری اجتماعی افزایش چشمگیری داشته است.

نیاز برای مشارکت و مداخله ی خدمت گیرندگان و مراقبان در برنامه ریزی ، توسعه ، ارائه و ساماندهی خدمات بهداشتی و اجتماعی از انجا ناشی می شود که نگرانی دائمی درباره ی افزایش استانداردهای ارائه ی خدمات وجود دارد.بنابراین خدمات می توانند بهبود داده شوند و در برخورد با نیازهای پیچیده و گوناگون موثرتر خواهند بود.
در نتیجه طیف گسترده ای از خدمات برای کودکان، بزرگسالان، افراد دارای ناتوانی، سالمندان، بیماران روانی و...ایجاد خواهد شد. پس مشارکت خدمت گیرندگان و مراقبان در سلامت و آموزش مراقبت اجتماعی برای توسعه ی مشارکت آنها در عمل ضروری است.اهمیت مشارکت خدمت گیرندگان و مراقبان در تغییر شکل سیاست های دولت در اموزش مددکاران اجتماعی شناخته شده است. (لوین  ،2004، 3)

این مشارکت ها می توانند در اشکال متفاوتی صورت گیرند. مانند:

1-    برنامه ریزی و ارائه ی خدمات و بازرسی
2-    برنامه ریزی و توسعه ی خدمات
3-    حضور در سازماندهی  و مدیریت خدمات مددکاری اجتماعی و مراقبت اجتماعی
4-    تحقیق و پژوهش
5-    آموزش کارکنان و دانش آموزان


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :38
بازدید دیروز :357
این هفته :1831
این ماه :7875