کارگروهی هم بلدیم!

کارگروهی هم بلدیم!

همیشه مدام چماقی برسرما ایرانی ها باشنیدن چنین جملاتی فرود می آید:" ازمنظر  تاریخی جامعه شناختی  وروانشناسی اجتماعی ما ایرانی ها درکارهای گروهی ضعیف هستیم"!وچقدرزیاداین جمله  ناامید کننده را ازآدمهای مختلف شنیده ایم !

البته ازنظر تاریخی که مابه چهل وچهاردرصددنیا با کارگروهی حکومت می کردیم .اصلا ازاین استدلال تابرچسب ملی گرایی نخوردیم عبور می کنم.توی این چندسال این عبارت باپیروزی های جوانان ایرانی درورزش های گروهی کاملا بی اعتباروکم رنگ شده است. امشب تیم ملی والیبال ایران درلیگ جهانی بااقتدار قهرمان هشت دروه لیگ جهانی (ایتالیا)رو درخانه خودش به زانودرآورد تادرکنارافتخارآفرینی های بسکتبالیستها فوتبالیستها وسایرورزش های تیمی به جهانیان ثابت کنیم که باوجودهمه کاستی ها وکمبودها بازهم کارگروهی بلدیم ومی توانیم به جوانانمان ببالیم وباافتخاربگوییم مامی توانیم!یا حق

 

 

 

 

 

 

 

 

احمدرضافرجی
سلام:کاملاموافق م...

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :80
بازدید دیروز :329
این هفته :1171
این ماه :4300