عزت نفس چیست و چگونه در افراد ایجاد می شود؟

عزت نفس چیست و چگونه در افراد ایجاد می شود؟

 یکی از مولفه های مهم خودآگاهی، عزت نفس است. عزت نفس مجموعه ای از عوامل فردی، اجتماعی و خانوادگی است.

عزت نفس به احساس ارزشمندی شخص اشاره دارد که تحت تاثیر عوامل عملکرد، موفقیت هاف توانایی ها، ظاهر شخصی و قضاوت های افراد مهم است. عدم آگاهی ازخصلت ها، استعدادها ونقطه ضعف های خودمی تواندما را از دستيابی به موفقيت محروم سازد يا موجب شکست شود.

علاوه براين پس ازآگاهی از نقاط ضعف می توان برای رفع آنها اقدام کرد. شناخت نقاط قوت نيز می تواند ما را در بهره گيری بهترازتوانمندی هايمان ياری کند. بنابراين مولفه های مهم خودآگاهی شامل شناخت موثر خود، آگاهی از نقاط قوت و ضعف، آگاهی ازحقوق ومسئوليتها و شناخت ارزش ها می گردد.

 عزت نفس از نيازهايي است كه روي تمام جنبه هاي زندگي، مي تواند تأثير گذار باشد كه شامل يادگيري رفتارهاي سازگارانه، برقراري ارتباط مؤثر با ديگران و پيشگيري از مورد سوء رفتار واقع شدن، موفقيت دراجتماع و..... مي باشد.

شكل گيري عزت نفس در كودكان و افراد، عمدتاً تحت تأثير عملكرد، رفتار و واكنش هاي افرادي است كه با آنها ارتباط نزديك دارند كه در سنين فردی عمدتاً پدر و مادر، معلمين، همكلاسان و دوستان را شامل می گردد


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :252
بازدید دیروز :373
این هفته :1033
این ماه :9009