نیاز تعلق به گروه و همبستگی گروهی

نیاز تعلق به گروه و همبستگی گروهی

نیاز به تعلق داشتن، احساس امنیت، پذیرش توسط دیگران، احساس کنترل و موفقیت شخصی و احساس امنیت در تعامل با دیگران برای ایجاد حس خودشناسی از نیازهای مهم انسان است. گروه خوب و همبستگی گروهی باعث می‌شود به بسیاری از این نیازها در طی زمان پاسخ داده شود.

همبستگی گروهی تنها به‌معنای جذب دیگران شدن و احساس علاقه به دیگر اعضای گروه نیست. همبستگی یعنی احساس‌تعلق به یک رابطه در بین اعضای گروه که شامل اعتماد متقابل، علاقه‌مندی به سایر اعضای گروه، پذیرش و درک مثبت دیگر اعضا است.

احساس مثبت تعلق داشتن به گروه، برای تغییر ضروری است. پذیرش خود و دیگر اعضای گروه حتی پذیرش آن‌هایی که با ما تفاوت دارند، در همبستگی گروهی ضروری است. اعضای گروهی که دارای همبستگی است، باید همدیگر را پذیرفته و در جهت اهداف کل گروه با هم همکاری کنند.

همبستگی گروهی منجر به بروز تغییرات مثبت در فرآیند گروه می‌شود. بنابراین پذیرش یکدیگر با وجود تمامی تفاوت‌ها، احترام گذاشتن به این

تفاوت‌ها و همکاری کردن با گروه باعث ایجاد تعلق و همبستگی گروهی و در نهایت ایجاد تغییر در تمام افراد گروه می‌شود.

نمی‌توان تنها به صرف حضور در گروه انتظارایجاد تغییراتمثبتازآن داشت. اگر گروه بخواهد درپی تغییرات مثبت باشد،بایدازهمان ابتدا عواملی یرای بروز تغییرات مثبت به‌ وجود آورد. همه شما باید کمک کنید تا در گروه فضای گرم، پذیرا و مبتنی‌بر درک و پذیرش متقابل، حمایت‌گر، امن و سازنده ایجاد شود. همبستگی گروهی خودبه‌خود اتفاق نمی‌افتد و ایجاد آن به تلاش و همت تک‌تک اعضا وابسته است.


منبع : اردو، راهنمای عمل اعضای سازمان جوانان هلال احمر، معاونت دانشجویی و جوانان، بهار و تابستان  1392


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :38
بازدید دیروز :357
این هفته :1831
این ماه :7875