تاثیر تربیت مربیان بشر دوست

تاثیر تربیت مربیان بشر دوست

بزهکاری اطفال و نوجوانان به عنوان یکی ازمشکلات بزرگ جوامع کنونی جهان می باشد . اگر این معضل در سال های گذشته صرفا ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی محسوب می گشته ، هم اکنون با توسعه صنعت در ممالک جهان و یا انتقال عوارض آن و گسترش شهر نشینی در دنیا ، این پدیده جهانی شده است.

جامعه ایران هم مانند بسیاری از جوامع در حال توسعه ، شاهد ازدیاد کمی و کیفی پدیده بزهکاری کودکان گردیده و این تحول عمدتا با مهاجرت روستاییان به شهر، هجوم فرهنگ غربی ، توسعه شهرنشینی ، کمبود مسکن ، مشکلات اقتصادی ، ضعف باورهای مذهبی و ... به ویژه در سال های اخیر ، رشد سریعی به خود گرفته است.

استناد به آمار سازمان زندان ها نیز ازدیاد روز افزون نوجوانان معارض قانون را تایید می کند . بنابراین رسیدگی به معضل بزهکاری کودکان و نوجوانان در جامعه ی ایران ، اولا به خاطر بافت جمعیتی جوان کشور  و دوما با توجه به مطالعات متعددی که نشان داده اند اکثر مجرمین حرفه ای خطرناک از میان کسانی هستند که اولین جرم خویش را در سنین طفولیت و نوجوانی مرتکب شده اند ، مهم و ضروری است. 

همان طور که می دانیم سیر ترقی و تکامل ملت ها ، مدیون اجتماعی سالم و نظم وانضباطی است که بر آن حاکم می باشد و ملتی می تواند سهم بیشتری از این پیشرفت و تکامل را بیابد که از عوامل فساد و انحطاط دور بوده و نظام اجتماعی خود را بر پایه های محکم و استواری بنا نهاده و افراد سازنده اجتماع خود را شایسته و بهتر تربیت کرده باشد.

از این رو امروزه بهبود وضع اجتماعی و تعالی سطح فرهنگ عمومی، سر لوحه ی برنامه های اصلاحی کشورها قرار گرفته و به مساله تهذیب و تربیت افراد به خصوص کودکان و نوجوانان که عناصر سازنده اجتماعات آینده محسوب می شوند ، توجه خاصی مبذول می گردد.

به همان نسبت که مسأله ارتکاب بزه از ناحیه جوانان و نوجوانان گسترش می یابد توجه به این مسأله نیز افزایش یافته و سازمانهای بیشتری را درگیر می کند.

از میان سازمانهای متولی، سازمان جوانان هلال احمر به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین نهاد مورد اعتماد مردم در امور نوجوانان و جوانان با استناد به اصول و اهداف بشردوستانه و نیز فلسفه وجودی این سازمان به عنوان حامی و پشتیبان همه جوانان ایران و جهان، در راستای عمل به وظایف خود ، به طراحی پروژه ی کانون های بشر دوستانه سازمان جوانان هلال احمر ، با هدف ایجاد تغییر نگرش در نوجوانان معارض قانون مستقر در کانون های اصلاح و تربیت و بند جوانان زندان های سراسر کشور پرداخت ؛ که در اوایل سال ۲۰۱۳ میلادی، طرح کانون های بشر دوستانه سازمان جوانان جمعیت هلال احمر به عنوان پنج طرح برتر جهان شناخته شد و مشمول حمایت های مالی  صندوق ملکه شوکن فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر  قرار گرفت .

علاوه بر این شایان ذکر است ، طرح مزبور از بین 42 طرح ارسال شده به فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر از سوی 24 جمعیت ملی ، موفق به دریافت جایزه ویژه جوانان در سال 2013 میلادی نیز شده است. در این راستا سازمان جوانان هلال احمر با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با در اختیار داشتن نیروهای آماده ی یادگیری ، اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی با عنوان تربیت مربیان بشردوست ، برای ایجاد تغییر نگرش در نوجوانان معارض قانون نمود .

در کنار این دوره های آموزشی نیز  ، پژوهشی برای بررسی تاثیر این کارگاه ها بر سطح آگاهی و نگرش گروه های تحت آموزش صورت گرفت . در این کارگاه ها مفاهیم اولیه جهت چگونگی اجرای طرح فوق ذکر، به اعضای شرکت کننده آموزش داده شد ؛ تا با استفاده از این مفاهیم ، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی جهت تغییر نگرش نوجوانان معارض قانون نمایند .


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :86
بازدید دیروز :397
این هفته :1575
این ماه :3589