تعریف مهارتهای زندگی

تعریف مهارتهای زندگی

مهارت های زندگی، مهارت هایی هستند که برای افزایش توانایی های روانی و اجتماعی افراد آموزش داده می شوند و فرد را قادر می سازند که به طور موثر با مقتضیات و کشمکش های زندگی رو برو شده و در نهایت به او کمک میکنند تا از  رفتارهای آسیب زننده به بهداشت و سلامت پرهیز نموده و از سلامت روان بهتری برخوردار شوند.

انواع مهارتهای زندگی: سازمان جهانی بهداشت، مهارتهای زندگی را شامل ده "مهارت اصلی" میداند که میتوان آنها را در پنج گروه زیر دسته بندی نمود:

1-     مهارت  خود آگاهی و همدلی

2-     مهارت ارتباط بین فردی موثر و ابراز وجود

3-     مهارت مقابله با هیجانات و استرس های زندگی

4-     مهارت تفکر خلاق و نقاد   

5-     مهارت تصمیم گیری و حل مساله


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :68
بازدید دیروز :545
این هفته :1585
این ماه :9806