جوانان و فعالیت های بشر دوستانه

مهارتهای زندگی

با توجه به تغييرات فرهنگی و اجتماعی، امروزه با مسائلی روبرو هستيم که در بسياری موارد نحوه روياروئی مناسب با آنها را نمی دانيم. این تغییرات موجب گردیده تا اندیشمندان و صاحب نظران علوم رفتاری و بهداشتی، درصدد تدوین ابزار مناسب رویارویی و مواجهه با این مشکلات برآیند. بر همین اساس، سازمان جهانی بهداشت به منظور ارتقاء سطح بهداشت روانی وپيشگيری ازبرخی آسيب های روانی اجتماعی، برنامه “ آموزش مهارت های زندگی” را معرفی کرده است.

مهارت برقراری ارتباط موثر

ارتباط از مولفه های اصلی زندگی اجتماعی است. مهارت برقراری ارتباط موثر یکی از مهم ترین پیش بینی کننده های سلامت روابط بین فردی بشمار میرود. از عوامل موثر در بهداشت روان انسان ها، توانايي برقراري ارتباط مناسب و موثر با ديگران است. در يك ارتباط مناسب، اطلاعات شناختي و هيجاني به نحو صحيح بين انسان ها جريان مي يابد و موجب رشد فردي و اجتماعي مي گردد. اگر بخواهيم براي فردي كار مثبتي انجام دهيم بايد نيازهاي او را در نظر بگيريم. انسان ها نياز دارند كه افكار و احساسات خود را بيان نمايند و بدانند به آنها گوش فرا داده مي شود و جدي گرفته مي شوند. ارتباط مناسب مي تواند منبع مهمي از حمايت هاي خانوادگي و اجتماعي را براي فرد به فراهم آورد.

چهار حوزه مهارتی برای برقراری روابط بین فردی موثر

در هر ارتباطی می توان از دو ابزار کتبی و شفاهی کمک گرفت و در کنار آنها وجوه مختلف ارتباط کلامی وغيرکلامی را مدنظر داشت. گوش دادن فعال، از ابزارهاي ضروري در برقراري يك ارتباط موفق است. شنوندة فعال علاوه برگوش ها، از چشمهايش نيز بهره مي گيرد زيرا در گوش دادن فعال نه تنها باید به وجوه كلامي بلكه به وجوه غيركلامي ارتباط دقت نمود. گوش دادن فعال يك مهارت است، بايد آن را آموخت و بكارگيري آن را تمرين نمود.

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :11
بازدید دیروز :358
این هفته :2506
این ماه :8521