جوانان و فعالیت های بشر دوستانه

مهارت خودآگاهی و همدلی

خودآگاهی به معنای توانایی شناخت خود و آگاهی از خصوصیات، نقاط قوت و ضعف، احساسات، خواسته ها و نیازها، اهداف، ارزش ها ودر کل آگاهی و شناخت ابعاد وجودی خود است. این مهارت به افراد کمک می کند دریابد دارای چه ویژگی‌هایی است؟ از نظر روحی و روانی در چه شرایطی می باشد، چه نیازهایی دارد و چه اهدافی را در زندگی دنبال می کند.

تعریف مهارتهای زندگی

مهارت های زندگی، مهارت هایی هستند که برای افزایش توانایی های روانی و اجتماعی افراد آموزش داده می شوند و فرد را قادر می سازند که به طور موثر با مقتضیات و کشمکش های زندگی رو برو شده و در نهایت به او کمک میکنند تا از  رفتارهای آسیب زننده به بهداشت و سلامت پرهیز نموده و از سلامت روان بهتری برخوردار شوند.

توصیه هایی برای کارآمدتر کردن ارتباط

در هر ارتباطی می توان از دو ابزار کتبی و شفاهی کمک گرفت و در کنار آنها وجوه مختلف ارتباط کلامی و غيرکلامی را مدنظر داشت.

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :128
بازدید دیروز :373
این هفته :909
این ماه :8885