بانوی جوان مددكار اجتماعی و كتاب هایش

بانوی جوان مددكار اجتماعی و كتاب هایش

سارا سلیمان میگونی متولد ١٣٦١ و اهل شمیرانات تهران است.

دوره کارشناسی و كارشناشی ارشد در دانشگاه علامه طباطبایی مددکاری اجتماعی خوانده است و برای دوره دکتری عازم كشور مالزی شده و در دانشگاه upm دانشكده علوم اجتماعی ،در رشته مطالعات صلح دكترای تخصصی گرفته است، علاقه مندبه توسعه حرفه مددكاری اجتماعی است و بسیار با انگیزه می باشد.

كتابهای متعددی رابرای ترجمه و تالیف درنظر دارد. با دو كتاب ارزشمند ترجمه شده توسط ایشان آشنا می شویم.

منشور اخلاقی در مددکاری اجتماعی ، سال انتشار ۱۳۹۳ کتاب اول : منشور اخلاقی در مددکاری اجتماعی ، سال انتشار ۱۳۹۳

اهمیت شخصیت فردی، توانایی ها و چهارچوب قانونی مددکاران اجتماعی با توجه به مسولیت اصلی ایشان، که افزایش بهزیستی و کمک به افراد آسیب پذیر، گروه ها و جوامع هدف  می باشد، غیر قابل انکار است. در موقعیتی که هر عمل شخص مددکار می تواند تاثیری عمیق در زندگی و آینده فرد و جامعه بگذارد و هر اشتباه رفتاری و عملی احتمالی میتواند به فرد یا جامعه نه تنها کمک نکرده، بلکه آسیب بیشتزی زده و از مسیر درست دورتر کند، لذا اهمیت یک منشور و چارت کلی که بتواند راهنما و دستاویزی برای اعمال مددکاران اجتماعی باشد، مشخص و پررنگ است.

کتاب منشور اخلاقی در مددکاری اجتماعی، اهمیت احترام به، تنوع اجتماعی و ظلم وستم ،احترام ، تبعیض و عمل اجتماعی و سیاسی از جانب مددکاران اجتماعی را تشریح می کند. در واقع هدف از این منشور این است که ، اخلاق حرفه ای در کانون مددکاری اجتماعی قرار بگیرد.

این منشور به نوعی آخرین تفسیر انجمن ملی مددکاری اجتماعی(NASW) است. که در آن به تفسیر کامل مسولیت های اخلاقی مددکاران اجتماعی پرداخته و همینطور مسولیت های مددکاران اجتماعی نسبت به همکاران، در موقعیت های عملی ، به عنوان افراد حرفه ای و مسولیت ایشان نسبت به حرفه مددکاری اجتماعی پرداخته است.

این منشور از مددکاران اجتماعی انتظار دارد که هنگام کار با افراد، گروه ها و جوامع، عوامل متعدد تاثیر گذار بر فرد،محیط و مساله را بررسی کرده و طبق اصول اصلی حرفه خود در جهت کمک و رفع مشکل گام بردارند.

 مددکاری اجتماعی ، صداهایی از درون ، سال انتشار ۱۳۹۵ کتاب دوم: مددکاری اجتماعی ، صداهایی از درون ، سال انتشار ۱۳۹۵

این کتاب سعی دارد اینبار از زاویه ای متفاوت و از درون خود سیستم نگاهی به فعالیت ها و کنش های مددکاران اجتماعی کرده و تاثیر مثبت و منفی این اعمال را مستقیم از مراجعان ایشان بپرسد. در واقع اینبار شاید صدای نقد بلندتر است و حتی خود مراجعان هم مورد نظرسنجی قرار گرفتند.

این کتاب در هشت فصل به بررسی چند فیلد مختلف مددکاری پرداخته و در نهایت یک ارزیابی جامع انجام داده.

نگاه اصلی کتاب این است که با طی مسیر درست، یک مددجوی امروز می تواند هم بر مشکلش غلبه کند و هم مددکار آینده شده و دستگیری دیگران را بکند.

بعد از فصل اول و تشریح کلی روند کار،از فصل دو تا هفت به ، مددکاری کودکان و خانواده ،عدالت کیفری ، یلامت روانی ، مراقبت مسکونی کودکان و فرزند خواندگی ، معلولان و در نهایت سالمندان می پردازد. و با افراد درگیر در این مسایل از نزدیک صحبت میکند و نظر ایشان را انتقال می دهد. و در نهایت در فصل هشتم به جمعبندی و ارایه راهکارها می پردازد.

 کتاب می تواند برای مددکارانی که در حوزه های مختلف فعالیت می کنند و دانشجویان چراغ راهی باشد که قبل از اقدام صدای مددجوهای خود را شنیده باشند و در واقع بدانند چه مسیری مطلوبتر و مفید تر است. و موانع و خواسته های مراجع خود را بیشتر از نگاه خودشان ببینند.


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :83
بازدید دیروز :397
این هفته :1572
این ماه :3586