مددکاری اجتماعی

مروری بر جایگاه مددکاری اجتماعی در سند تحول نظام سلامت

برنامه ی تحول نظام سلامت مشتمل بر هفت دستورالعمل اجرایی است که بطور عام بر بهبود کیفیت خدمات سلامت و کاهش پرداخت های مردمی متمرکز بوده و سبب دسترسی بهتر و بیشتر اقشار و گروه های آسیب پذیر به امکانات بهداشتی – درمانی می شود.

آشنایی با محتوا و نویسندگان کتاب توانمندسازی در مددکاری اجتماعی

با گذشت بیش از نیم قرن از عمر حرفه ی مددکاری اجتماعی در ایران و افزایش دامنه و گستره ی فعالیت ها و مداخلات مددکاری اجتماعی، هنوز حوزه های بکر فراوانی وجود دارد که در ابعاد نظری، پژوهشی و عملی نادیده گرفته شده اند.

مددکاری اجتماعی صنعتی - بخش دوم

اقدامات مددکاری اجتماعی  در حیطه صنعت - همانطور که ذکر شد، مددکاری اجتماعی در محیط های کاری، پلی است بین مدیریت و سرمایه انسانی شاغل در سازمان. به همین جهت برنامه های کمک به همکاران ( EAPs) با در نظر گرفتن نیاز مشترک هر دو گروه کارفرمایان و همکاران از نیازهای ضروری محیط های کاری در دنیای امروز و بخش اجتناب ناپذیر اقدامات مددکاری اجتماعی در سازمان است.

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :126
بازدید دیروز :373
این هفته :907
این ماه :8883