یک مددکار اجتماعی رئیس مرکز علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی تهران شد!

یک مددکار اجتماعی رئیس مرکز علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی تهران شد!

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی، دکترفریبا درخشان نیا باحکم دکتر وحیده نگین رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی به سمت سرپرست مرکز علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی تهران منصوب شد.

فریبادرخشان نیا دانش آموخته دوره دکترای تخصصی مددکاری اجتماعی ازدانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخشی تهران وعضوهیات علمی همین دانشگاه در گروه مددکاری اجتماعی می باشد.درسوابق شغلی ایشان معاونت اجتماعی بهزیستی شمیرانات،مدیریت مرکز مداخله دربحران شمال تهران،کارشناس مددکاری اجتماعی درحوزه آسیب های اجتماعی وعضویت درهیات مدیره انجمن علمی مددکاری ایران بچشم می خورد.

دربخشی ازحکم ایشان آمده است:    

    با عنایت به جایگاه مراکز علمی کاربردی و اهمیت آن در ارتقاء سطح علمی و رسیدن به اهداف اسناد توسعه ای بویژه سند چشم انداز بیست ساله و برنامه پنجم توسعه کشور و لزوم افزایش مهارت سرمایه انسانی کارآمد با هدف سیاستگذاری ارائه خدمات تخصصی به جامعه هدف بهزیستی، رفاه و تأمین اجتماعی، شایسته است در چارچوب شرح وظایف ابلاغی این موسسه نسبت به برنامه ریزی و تعامل مناسب با مراجع ذیربط، تمام توان و اهتمام خویش را جهت توسعه کمی و کیفی خدمات آموزشی و پژوهشی آن مرکز به کار گیرید.

پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی این انتصاب شایسته رابه خانم دکتردرخشان نیا تبریک عرض می نماید وآرزوی موفقیت وسربلندی برای این مددکاراجتماعی دارد.


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :55
بازدید دیروز :331
این هفته :1723
این ماه :7769