مداخلات روانی و اجتماعی در حوادث و سوانح

سبک زندگی و تصادفات رانندگی

این روزها اصطلاح سبک زندگی و ارتباط آن با مسایل اجتماعی متعدد به کرات از زبان متخصصان رشته های یاورانه بویژه مددکاران اجتماعی و روان شناسان شنیده می شود. پژوهش ها نشان داده اند که عواملی همچون سبک زندگی، وضع خانوادگی، میزان تحصیلات و محل سکونت افراد بر میزان تصادفات آن ها تاثیر دارد. مطالعه در اکثر کشورها نشان داده است که بین سبک زندگی و میزان تصادفات رابطه معناداری وجود دارد. برای مثال کسانی که اکثر اوقاتشان را در خارج از مدرسه به سر می برند و به فعالیت هایی نظیر گوش دادن به موسیقی، علاقه به فوتبال، سینما رفتن و نوشیدن مشروبات الکلی هستند، نسبت به دیگران رانندگی پرخطر بیشنری داشته اند.

شخصیت و تصادفات رانندگی

اکثر پژوهش های انجام شده در خصوص رابطه بین ویژگی های شخصیتی و تصادفات رانندگی در داخل و خارج کشور ارتباط عوامل شخصیتی از جمله برون گرایی و درون گرایی، هیجان طلبی، روان رنجوری، خصمانه بودن، مسئولیت ناپذیری و بازداری رفتاری را با تصادفات رانندگی نشان داده اند. در برخی از پژوهش ها نشان داده شده است که افراد با روانرنجوری بالا و برون گرایی بیشتر درگیر تصادفات می شوند. همچنین افرادی که نمرات بالایی در روانرنجوری کسب می کنند به علت این که زودتر تحریک می شوند، احتمال دارد بیشتر درگیر رفتارهای پرخطر رانندگی شوند. در خصوص هیجان طلبی نیز می توان گفت که هیجان طلبی که به صورت خصیصه ای است که تمایل به تنوع، پیچیدگی، هیجان و کسب تجربه و خطر کردن برای کسب تجربه از ویژگی های بارز آن است.

پرخاشگری و تصادفات رانندگی

شاید هرکدام ازشما روزانه رفتارهای پرخاشگرانه متعددی رادربعضی رانندگان ببینید. بوق زدن های پشت سریکدیگر،چراغ دادن متوالی،جلوی یکدیگر پیچیدن وترمز کردن ناگهانی نمونه هایی ازاین قبیل رفتارها هستند.احتمالا شما هم رفتارهای دیگری از این دست را سراغ دارید.

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :126
بازدید دیروز :373
این هفته :907
این ماه :8883