مداخلات روانی و اجتماعی در حوادث و سوانح

اصول رفتاری صلیب سرخ و هلال احمر و سازمان ها غیر دولتی در برنامه های مقابله با بحران 2

در یاداشت قبل به صورت مختصر اشاره ای به اصول اساسی مددکاری اجتماعی شد و سپس اصول رفتاری نهضت صلیب سرخ وهلال احمر درمقابله با بلایا مطرح شد. درادامه به تشریح مابقی اصول می پردازیم.

اصول رفتاری صلیب سرخ و هلال احمر و سازمان ها غیر دولتی در برنامه های مقابله با بحران (قسمت اول)

به طورکلی سازمانها و نهادهایی که در امر خدمت رسانی به انسانها در حوزه خدمات اجتماعی قرار دارند دارای اصول جهان شمول هستند. بر این اساس در سرتاسر جهان مجموعه های وابسته به این سازمانها رویه یکسانی را در ارایه خدمات به افراد اتخاذ می کنند.

گسترش نقش مددكاري اجتماعي در اورژانس

هدف اوليه از انتصاب يك مددكار اجتماعي متخصص در بخش حوادث و اورژانس بيمارستان برنلي عبارت از توسعه سيستمي براي ارائه خدمات بود كه بتواند مشكلات حمايتي/اجتماعي مراجعان به بيمارستان را شناسايي و مورد توجه جدي قرار دهد. اين امر مي بايستي بدون توجه به اين مي بود كه مشكلات بيمار حاصل مستقيم صدمه و يا حادثه اي است كه بخاطر درمان آن مراجعه كرده است، و يا با علت و منشاء بظاهر نامعلومي به بيمارستان و براي درمان مراجعه كرده  و طي فرايند ارزيابي پزشكي در بخش حوادث و اورژانس مشكلات خاص وي شناسايي شده اند. بنابراين، اولين وظيفه عبارت بود از برقراري سيستم و يا روشي براي ارجاع بيمار تا در صورت لروم ارزشيابي مفصلي از اوضاع اجتماعي وي توسط مددكار اجتماعي بيمارستان انجام گيرد.

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :11
بازدید دیروز :358
این هفته :2506
این ماه :8521