جلسات بازخانواده، تجربه مددکاری اجتماعی در کار با معتادین

جلسات بازخانواده، تجربه مددکاری اجتماعی در کار با معتادین

جلسات باز خانواده از سال 1373 در تهران  شروع به فعالیت نمود. منظور از جلسات باز یک برنامۀ ١٢ قدمی است که به خانواده و دوستان بیماران کمک می کند تا از اثرات و عوارض زندگی با یک شخص معتاد بهبود یابند و مخصوص کسانی که تحت تأثیر اعتیاد بیمار قرار گرفته اند قرار گرفته اند. جلسات باز را می توان در مشارکت دادن خانواده ها به مثابه مهم ترین ساختار تاثیر گذار بر مصرف و درمان معرفی نمود.

خانواده های بیماران با تمرین دوازده قدم جلسات باز خانواده ها، رفتارهای خود را تغییر می دهند و با دادن پیام امید به دیگران موقعیتی فراهم می شود تا آنها نیز بدانند اعتیاد مشکل شخصی آنها نیست و خانواده های دیگری نیز و جود دارند که تحت تاثیر این مشگل قرار گرفته باشند. فواید جلسات باز

•    ارائه اطلاعات و آموزش به خانواده ها
•    ایجاد یک شبکه حمایتی برای خانواده ها
•    ارائه حمایت اطلاعاتی و عاطفی برای خانواده های بیماران
•    تخلیه هیجانی خانواده ها
•    آرامش در خانواده ها به دلیل وجود هم وابستگی
•    درگیر ساختن خانواده هایی که هیچ گونه انگیزه ای برای مشارکت در درمان بیمار خود ندارند
•    ایجاد نگاه یکسان بین تمام خانواده ها
•    استفاده از تجربه های دیگر خانواده ها برنامه ریزی مددکاران اجتماعی برای جلسات باز خانواده ها

هدف از ارجاع خانواده ی بیماران به این جلسات افزایش سطح آگاهی خانواده ها و اطرافیان بیمار و توجیه آنان در رابطه با بیماری، جلوگیری از مصرف دوباره و مساعد کردن هر چه بیشتر محیط خانواده برای ادامه پاکی و ماندگاری در ترک مصرف می باشد.

این جلسات هم برای خانواده هایی است که به خوبی از بیمار خود حمایت کرده و طی مدتی که در مرکز بهبودی بوده چندین بار ملاقات داشته اند و با مددکار اجتماعی تماس مکرر داشته اند. علاوه بر این، جلسات باز می تواند به خانواده هایی را که بواسطه ی لغزش های مکرر فرزندشان از ادامه همکاری در ترک وی نا امید شده، با روند درمان آشنایی نداشته و حمایت های آنان صرفا بر پایه ی تجربه می باشد، کمک کرده و به آنان در یادگیری روش های صحیح حمایت و مراقبت آموزش ارائه می دهد.

 
اقدامات مد نظر مددکاری در رابطه با جلسات باز

•    شناسایی تمامی جلسات فعال در سطح کشور.
•    رایزنی با برگزار کنندگان جلسات باز در سطح کشور
•    ارائه اطلاعات راجع به محتوا و آدرس جلسات به خانواده ها
•    پیشنهاد به خانواده ها برای حضور در نزدیک ترین جلسات
•    طبقه بندی خانواده ها براساس میزان تمایل و مشارکت در درمان فرد بیمار
•    شناسایی خانواده هایی که در درمان فرد بیمار خود هیچ انگیزه ای ندارند
•    در انتها یادآور می شود که آدرس جلسات بازخانواده(نارانان) دراختیار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی می باشد و علاقه مندان می توانند بابرقرای ارتباط با مسئولان سایت این اطلاعات رادریافت کنند.


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :55
بازدید دیروز :331
این هفته :1723
این ماه :7769