پیشگیری از آسیب های اجتماعی

پروتکل درمانی فرانظریه یا گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر

در هفته گذشته در پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی، مفاهیم و چهارچوب کلی فرانظریه را به عنوان یک رویکرد مددکاری اجتماعی در درمان معتادین معرفی کردیم .دراین مقاله پروتکل درمانی تدوین شده برای این رویکرد را مطرح می کنیم.

فرانظریه یا گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر رویکردی درمددکاری اجتماعی برای درمان معتادین

انواع مختلفی از روش های گروه درمانی در کار با مراجعین سوء مصرف کننده مواد وجود دارد. در این مقاله ما بر آنیم که از رویکرد گروه درمانی فرانظریه ای استفاده نماییم. این که چرا از میان رویکردهای مختلف در گروه درمانی این رویکرد استفاده شده است، یکی به این دلیل است که توانایی بیشتری از سایر رویکردها، برای پاسخ به دغدغه ها و سوالات موجود در ذهن نگارنده، داشته است و  روشهای آن با اصول بازپروری های موفق، - معتاد قابل معالجه است، مگر آن که خلافش ثابت شود،

نظريه هاي مرتبط با پدیده کودکان خیابانی و عواقب گریز از خانه

از ديدگاه صاحب نظران اين رويكرد مسائل اجتماعي نه ناشي از خصوصيات و ويژگي هاي فردي افراد بلكه عمدتا" متاثر از تحولات و تغييرات اجتماعي است .
« از نظر آنان جامعه نظامي اجتماعي است كه اجزاي آن با يكديگر هماهنگي دارند . هرگاه رويدادها جزئي از اين نظام را تغيير دهند ، ساير اجزا بايد با آن سازگار شوند . بي سازماني اجتماعي به فقدان اين سازگاري يا سازگاري ضعيف بين اجزاي اين نظام اشاره دارد.

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :157
بازدید دیروز :397
این هفته :1646
این ماه :3660