موسیقی درمانی در ارتقای مهارتهای شنیداری کودکان کاشت حلزونی شنوائی

موسیقی درمانی در ارتقای مهارتهای شنیداری کودکان کاشت حلزونی شنوائی

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - اثر موسیقی درمانی بر مهارتهای شنیداری کودکان کاشت حلزونی شنوایی 20 کودک 4 تا 6 سال مرکز کاشت حلزونی شنوایی بقیة الله (عج) تهران به صورت تصادفی از بین کودکانی که به مدت یک سال از عمل آنها گذشته و به جز اختلال شنوایی اختلال دیگری نداشتند و در جلسات گفتاردرمانی و تربیت شنیداری نیز شرکت می کردند، برای دو گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند.

گروه آزمایش به مدت 6 ماه هفته ای یکبار در جلسات موسیقی درمانی فعال و غیر فعال شرکت می کردند. برای داده های این پژوهش از تست تمیز شنیداری وپمن و آزمون طراحی شده موسیقی درمانی مولف برای گرد آوری اطلاعات استفاده گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج نشان داد به دلیل مشکلات کودکان کاشت حلزونی شنوایی در مهارتهای شنیداری و اهمیت تمیزشنیداری در درک و پردازش اطلاعات شنیداری تمرینات موسیقایی با توجه به تاثیری که بر روی افزایش و بهبود عملکرد مغزی داشته، مهارتهای
شنیداری را به شکل قابل ملاحظه ای در این کودکان افزایش داده و همراهی آن با جلسات توانبخشی این کودکان لازم و  ضروری می باشد.

واژگان کلیدی: کاشت حلزون، موسیقی درمانی، توانبخشی، تمیز شنیداری


نویسندگان مقاله :

1- دکتر سحاب تربتی (دکتری روانشناسی گرایش بالینی کارشناس ارشد هنر) 2- دکتر محمد اجل لوییان (جراح متخصص گوش و حلق و بینی، فلوشیپ گوش) 3- سپیده ربیعی ( آسیب شناس گفتار و زبان )


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :17
بازدید دیروز :339
این هفته :1453
این ماه :7497