آوای اذان در تلفظ کودکان کاشت حلزونی شنوایی

آوای اذان در تلفظ کودکان کاشت حلزونی شنوایی

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - اثر آوای اذان در تلفظ کودکان کاشت حلزونی شنوایی 83 کودک 5 تا 7 سال مرکز کاشت حلزونی شنوایی بقیة الله (عج) تهران به صورت تصادفی از بین کودکانی که به مدت یک سال از عمل آنها گذشته و عدم وجود هرگونه مشکل هوشی، آناتومیکی و بینایی در آنها ثابت شده و در جلسات گفتاردرمانی شرکت می کردند، برای دو گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند.

گروه آزمایش به مدت 3 ماه هفته ای یکبار در جلسات آوا درمانی شرکت می کردند برای داده های این پژوهش از پرسشنامه فردی و آزمون تولید (تست فنوتیک) جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردید.

داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج نشان داد راهکارهای آوادرمانی تاثیر بسیار شگرفی بر تلفظ کودکان کاشت حلزونی شنوایی داشته و این نتایج تلویحات مهمی را در زمینه ی کاربرد و همراهی جلسات آوا درمانی در کنار جلسات توانبخشی کودکان کاشت حلزونی شنوایی به عنوان بخش مهمی از درمان به دنبال دارد.

واژگان کلیدی: کاشت حلزونی شنوایی / اختلال تولید / تلفظ / آوا درمانی


نویسندگان مقاله :

1- دکتر سحاب تربتی (دکتری روانشناسی گرایش بالینی کارشناس ارشد هنر)

2- دکتر محمد اجل لوییان (جراح متخصص گوش و حلق و بینی، فلوشیپ گوش)

3- سپیده ربیعی ( آسیب شناس گفتار و زبان )


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :17
بازدید دیروز :482
این هفته :3092
این ماه :6272