مقالات سومین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان

مقالات سومین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان

امروزه درباره ضرورت رشد تکامل کودکان خردسال به قدر کافی اطلاعات وجود دارد که بدانیم توجه به خردسالی امري ضروري براي رشد کودکان است. کودکی دوره اي است که به عصر طلایی و یا بهشتی گمشده تعبیر شده است. کمبودهاي دوران پرارزش تولد تا هشت سالگی، موقعیت هایی را به وجود می آورند که در دوران بعدي زندگی قابل جبران نیستند.

دیدگاه صاحب نظران بسیاري از جوامع در ضرورت تشکیل مراکز پیش دبستانی، صرفاٌ انباشتن ذهن کودکان خردسال با سلایق و علایق به آنها نیست بلکه آموزش و پرورش پیش از دبستان به عنوان یک حق ضروري براي کودکان انگاشته شده است.از سوي دیگر،ارقام و اطلاعات اطمینان بخش نشان می دهند که سرمایه گذاري افزوده در کیفیت اقدامات براي کودکان خردسال، از بعد اقتصادي بهره وري بیشتر،از بعد اخلاقی داشتن حق زندگی و شکوفایی تمام امکانات، از بعد اجتماعی
برابري بیشتر بین طبقات، از بعد علمی رشد هوش و رفتار متعادل تر اجتماعی و از بعد سیاسی، مشارکت بیشتر در اجتماع را به دنبال خواهد داشت.

محورهاي این سمینار در چهار حوزه آموزش و کودك پیش دبستان، سلامت و کودك پیش دبستان، رسانه و کودك پیش دبستان و خانواده و کودك پیش دبستان تعیین گردید.
امید داریم بتوانیم پیوندي عمیق بین همه دوستداران و اندیشمندان حوزه کودك ایجاد نماید تا با تحقق شعار سومین سمینار مبنی بر"یکپارچه نگري در مدیریت و یکپارچه نگري در آموزش"، شاهد تحولی عظیم در برنامه هاي مراقبت براي رشد و تکامل کودکان خردسال بوده و شانس بهتري را براي زندگی پر بار و غنی براي یک یک کودکان ایران زمین رقم بزنیم.

در حال بروز رسانی ....

1- مراحل رشد عصبی و تاثیرات محیط بر آن

2- بررسی و مقایسه شخصیت کودکان اتیسم و عادی از طریق عناصر رمزی نقاشی

3- آزار جنسی پسر بچه ها: رویدادی به قدمت تاریخ

4- بررسی رابطه مادر – کودك در مادران با کودك کم توان ذهنی

5- بررسی نقش آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی بر تغییر عملکرد ترافیکی کودکان مقطع پیش دبستان تهران

6- بررسی تاثیر درمان رفتاري – شناختی در کاهش افسردگی مادران داراي فرزند اتیسم

7- طراحی فضاهاي بازي در مراکز آموزش پیش دبستانی

8- ارزیابی رشد مهارت هاي حرکتی ظریف در رشد کودکان 3 تا 6 سال مهد کودك هاي شمال شهر تهران

9- بررسی تاثیر آموزش برنامه ریزی چند بعدی بررشد مهارت اجتماعی کودکان اوتیسم

10- بهداشت روانی والدین کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی شهرستان کرمانشاه

11- خانواده و سبک های فرزند پروری با تأکید بر کودك پیش دبستانی

12- مدیریت استراتژیک در مراکز آموزش و پرورش پیش از دبستان

13- وضعیت کتاب کودك (کتاب کار کودك)

14- گفتگوي بالنده در تعامل والدین با کودکان

15- بررسی کتاب های آموزشی پیش دبستان


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :85
بازدید دیروز :339
این هفته :2475
این ماه :4175